Corporate Governance

Statut Spółki Digitree Group S.A.

2021 PDF • 128.17 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

25.08.2021 PDF • 99.25 KB

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021

2021 PDF • 3049.42 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2020 PDF • 103.43 KB

Załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015

2015

Regulamin Zarządu

2019 PDF • 138.3 KB

Regulamin Rady Nadzorczej

2019 PDF • 163.04 KB

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

2019 PDF • 190.9 KB

Regulamin Komitetu Audytu

2020 PDF • 130.04 KB

Polityka wynagrodzeń

2021 PDF • 883.14 KB

Uchwała Walnego Zgromadzenia ws. przyjęcia aktualizacji Polityki Wynagrodzeń

24.06.2021 PDF • 368.87 KB

Polityka dywidendowa

2021 PDF • 99.87 KB

Polityka wyboru firmy audytorskiej

2020 PDF • 113.85 KB

Polityka różnorodności

2020 PDF • 112.83 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2019-2020 - Raport biegłego rewidenta

2020 PDF • 227.55 KB

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2019-2020

2020 PDF • 3061.31 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2020 rok

2020 PDF • 188.49 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2019 r.

2019 PDF • 143.82 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r.

2019 PDF • 105.16 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2017 r.

2018 PDF • 2848.28 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2016 r.

2017 PDF • 3228.04 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2015 r.

2016 PDF • 1279.98 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2014 r.

2015 PDF • 736.11 KB

Struktura Funkcjonalna Grupy Kapitałowej Digitree Group

2021 PDF • 239.74 KB

Monitor Sądowy i Gospodarczy

2021 PDF • 244.46 KB

Regulamin Programu Opcji Menadżerskich

2021 PDF • 197.92 KB

Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023

2021 PDF • 8830.71 KB

Monitor Sądowy i Gospodarczy

2019 PDF • 290.82 KB

Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2017-2019

2017 PDF • 1892.37 KB