Annual

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Digitree Group za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 356.66 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 2419.34 KB

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 1916.28 KB

Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej -GK Digitree Group

30.04.2020 PDF • 700.76 KB

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 371.6 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Digitree Group S.A. za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 2040.19 KB

Sprawozdanie Finansowe Digitree Group S.A. za 2019 rok

30.04.2020 PDF • 1476.37 KB

Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

30.04.2020 PDF • 663.6 KB