Confidential information

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 PDF • 137.24 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 PDF • 136.45 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 PDF • 135.42 KB

Załącznik do raportu - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group 2021-2023

26.01.2021 PDF • 8830.71 KB

Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki

26.01.2021 PDF • 159.46 KB