ESPI

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

17/2021 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży akcji

22.06.2021 PDF • 134.09 KB

12/2021/K Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

22.06.2021 PDF • 119.19 KB

16/2021 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

11.06.2021 PDF • 147.45 KB

15/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

28.05.2021 PDF • 166.77 KB

14/2021 Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

17.05.2021 PDF • 147.26 KB

13/2021 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

11.05.2021 PDF • 147.28 KB

12/2021 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

10.05.2021 PDF • 122.9 KB

11/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

30.04.2021 PDF • 156.91 KB

10/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku

22.04.2021 PDF • 137.71 KB

09/2021 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

20.04.2021 PDF • 133.97 KB

08/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

20.04.2021 PDF • 138.24 KB

7/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok

06.04.2021 PDF • 161.96 KB

06/2021 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

04.03.2021 PDF • 136.39 KB

05/2021 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 PDF • 137.24 KB

04/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 PDF • 136.45 KB

3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

27.01.2021 PDF • 139.22 KB

02/2021 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 PDF • 135.42 KB

01/2021 Załącznik - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023

26.01.2021 PDF • 8830.71 KB

01/2021 Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.

26.01.2021 PDF • 159.46 KB