ESPI

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

17/2022 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów

17.05.2022 PDF • 147.76 KB

16/2022 Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

17.05.2022 PDF • 146.98 KB

15/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10.05.2022 PDF • 126.7 KB

14/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku.

29.04.2022 PDF • 140.02 KB

13/2022 Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

29.04.2022 PDF • 244.66 KB

12/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2021 rok

06.04.2022 PDF • 159.58 KB

11/2022 Rezygnacja Prezesa Zarządu

31.03.2022 PDF • 133.95 KB

10/2022 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez Emitenta

17.03.2022 PDF • 145.69 KB

09/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

24.02.2022 PDF • 205.29 KB

08/2022 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 PDF • 147.61 KB

07/2022 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 PDF • 147.65 KB

06/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

04.02.2022 PDF • 205.36 KB

05/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

01.02.2022 PDF • 205.03 KB

04/2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 PDF • 151.65 KB

03/2022 Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 PDF • 136.71 KB

02/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

25.01.2022 PDF • 139.17 KB

01/2022 Rejestracja zmian Statutu Spółki

05.01.2022 PDF • 510.73 KB