ESPI

We are sorry but Digitree Group doesn’t translate its current reports. Below you can find Polish versions.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

22.12.2014 PDF • 286.02 KB

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ

22.12.2014 PDF • 264.87 KB

Projekty uchwał na NWZ

22.12.2014 PDF • 354.36 KB

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania po zmianach WSI

22.12.2014 PDF • 560 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

03.12.2014 PDF • 235.43 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji o ponad 1% oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

02.12.2014 PDF • 180.67 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadania akcji o ponad 1% i przekroczeniu 50% ogólnych głosów w Spółce.

02.12.2014 PDF • 307.19 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI

02.12.2014 PDF • 305.2 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33% - WSI

02.12.2014 PDF • 112.43 KB

Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

20.11.2014 PDF • 1123.44 KB

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy oraz przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

20.11.2014 PDF • 307.5 KB

Zawiadomienie o przekroczeniu powyżej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

20.11.2014 PDF • 305.15 KB

Zawiadomienie o zwiększeniu posiadania akcji powyżej 33 1/3 % - WSI

20.11.2014 PDF • 1400.79 KB

Zawiadomienie o zejściu poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

20.11.2014 PDF • 304.21 KB

Zawiadomienie o zbyciu akcji ? Damian Rutkowski

20.11.2014 PDF • 799.03 KB

Zawiadomienie Vasto Investment s.a.r.l. o zmianie stanu posiadania akcji spółki SARE SA.

18.11.2014 PDF • 55.26 KB

Zawiadomienie - zejście poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

18.11.2014 PDF • 305.6 KB

Potwierdzenie transakcji

16.09.2014 PDF • 478.57 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.

16.09.2014 PDF • 303.21 KB

SAR - akcjonariusze 5% głosow na ZWZ

18.06.2014 PDF • 185.44 KB

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 12 czerwca 2014

18.06.2014 PDF • 235.2 KB

SARE SA wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

16.05.2014 PDF • 749.98 KB

SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16.05.2014 PDF • 520.53 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

16.05.2014 PDF • 233.48 KB

SARE SA projekty uchwał

16.05.2014 PDF • 435.59 KB

SARE SA struktura kapitału zakładowego

16.05.2014 PDF • 180.74 KB