Akcje

Akcje Digitree Group S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Digitree Group S.A.
Nazwa skrócona Digitree
Kod ISIN PLSARE000013
Ticker GPW DTR
System notowań ciągłe

 

Rynek notowań Główny rynek akcji (równoległy)
Segment Informatyka
Notowane serie A, B, C, D, E, G, łącznie 2 485 775 akcji
Debiut na Głównym Rynku GPW 15.02.2016 r.
Debiut na NewConnect 25.03.2011 r.