Ład Korporacyjny

Statut Spółki Digitree Group S.A.

2019 r. PDF • 253.8 KB

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2019 r. PDF • 96.72 KB

Załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015

2015 r.

Regulamin Zarządu

2019 r. PDF • 138.3 KB

Regulamin Rady Nadzorczej

2019 r. PDF • 163.04 KB

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

2019 r. PDF • 190.9 KB

Regulamin Komitetu Audytu

2019 r. PDF • 115.05 KB

Polityka dywidendowa

2017 r. PDF • 88.11 KB

Polityka różnorodności

2017 r. PDF • 108.46 KB

Polityka wyboru firmy audytorskiej

2017 r. PDF • 121.34 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r.

2019 r. PDF • 105.16 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2017 r.

2018 r. PDF • 2848.28 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2016 r.

2017 r. PDF • 3228.04 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2015 r.

2016 r. PDF • 1279.98 KB

Sprawozdanie z działalności RN za 2014 r.

2015 r. PDF • 736.11 KB

Struktura Digitree Group S.A.

2019 r. PDF • 60.89 KB

Monitor Sądowy i Gospodarczy

2019 r. PDF • 290.82 KB

Strategia Grupy Kapitałowej

2017 r. PDF • 1892.37 KB