Raporty ESPI

21/2024 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym przez spółkę zależną od Emitenta

12.07.2024 r. PDF • 129.13 KB

20/2024 Zawarcie umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej

03.07.2024 r. PDF • 87.85 KB

19/2024 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

02.07.2024 r. PDF • 129.14 KB

18/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20.06.2024 r. PDF • 136.65 KB

17/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 17.06.2024 r.

17.06.2024 r. PDF • 140.61 KB

16/2024 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 17.06.2024 r.

17.06.2024 r. PDF • 564.75 KB

15/2024 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

23.05.2024 r. PDF • 308.44 KB

14/2024 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

23.05.2024 r. PDF • 227.1 KB

13/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

22.05.2024 r. PDF • 146.44 KB

12/2024 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku

07.05.2024 r. PDF • 130.87 KB

11/2024 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2023 rok.

08.04.2024 r. PDF • 176.07 KB

10/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.

06.03.2024 r. PDF • 160.42 KB

9/2024 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

06.03.2024 r. PDF • 196.56 KB

8/2024 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 06.03.2024 r.

06.03.2024 r. PDF • 373.87 KB

7/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.

13.02.2024 r. PDF • 146.05 KB

6/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

12.02.2024 r. PDF • 146.92 KB

5/2024 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

12.02.2024 r. PDF • 154.17 KB

4/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy

08.02.2024 r. PDF • 145.06 KB

3/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

07.02.2024 r. PDF • 640.5 KB

2/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

23.01.2024 r. PDF • 159.12 KB

1/2024 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

19.01.2024 r. PDF • 136.79 KB