Raporty ESPI

24/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

08.07.2020 r. PDF • 1765.65 KB

23/2020 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

03.07.2020 r. PDF • 175.25 KB

22/2020 Zawarcie przez Emitenta trzeciego porozumienia do umowy sprzedaży akcji

02.07.2020 r. PDF • 129.6 KB

21/2020 Zwarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

01.07.2020 r. PDF • 135.73 KB

20/2020/K Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 dotyczącego rejestracji przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

01.07.2020 r. PDF • 127.85 KB

20/2020 Rejestracja przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

30.06.2020 r. PDF • 127.61 KB

19/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną i udzielenie poręczenia spłaty kredytu

25.06.2020 r. PDF • 136.69 KB

18/2020 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

17.06.2020 r. PDF • 124.69 KB

17/2020 Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta.

10.06.2020 r. PDF • 128.49 KB

16/2020 Zgoda Walnego Zgromadzenia Sales Intelligence S.A., spółki zależnej od Emitenta, na przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

29.05.2020 r. PDF • 127.32 KB

15/2020 Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

11.05.2020 r. PDF • 134.75 KB

14/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie poręczenia spłaty kredytu spółki zależnej

08.05.2020 r. PDF • 135.12 KB

13/2020 Powołanie Prezesa Zarządu od dnia 01.08.2020 r.

08.05.2020 r. PDF • 153.53 KB

12/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku

04.05.2020 r. PDF • 149 KB

11/2020 Uzupełnienie informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu

01.05.2020 r. PDF • 126.03 KB

10/2020 Rezygnacja Prezesa Zarządu

30.04.2020 r. PDF • 146.33 KB

09/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

17.04.2020 r. PDF • 129.85 KB

08/2020 Zgoda Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. na przekształcenie spółki zależnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

14.04.2020 r. PDF • 153.09 KB

07/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok

31.03.2020 r. PDF • 152.25 KB

06/2020 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego

25.03.2020 r. PDF • 137.06 KB

05/2020 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.

25.03.2020 r. PDF • 125.04 KB

04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

28.01.2020 r. PDF • 146.87 KB

03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

28.01.2020 r. PDF • 165.87 KB

02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta

10.01.2020 r. PDF • 133.82 KB

01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

07.01.2020 r. PDF • 504.16 KB