Raporty ESPI

07/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok

31.03.2020 r. PDF • 152.25 KB

06/2020 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego

25.03.2020 r. PDF • 137.06 KB

05/2020 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.

25.03.2020 r. PDF • 125.04 KB

04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

28.01.2020 r. PDF • 146.87 KB

03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

28.01.2020 r. PDF • 165.87 KB

02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta

10.01.2020 r. PDF • 133.82 KB

01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

07.01.2020 r. PDF • 504.16 KB