Kalendarz Inwestora

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2020

21 MARCA- 19 KWIETNIA 2021

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok

20 KWIETNIA 2021

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2021 roku

20 KWIETNIA – 19 MAJA 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

20 MAJA 2021

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2021 roku

09 SIERPNIA - 07 WRZEŚNIA

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku

08 WRZEŚNIA 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

04.11.2021 r. godz. 12:00

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2021 roku

19 PAŹDZIERNIKA – 17 LISTOPADA 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

18 LISTOPADA 2021