Podstawowe wskaźniki finansowe

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE DIGITREE GROUP S.A. W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2018-2022 (EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

  2018 2019 2020 2021 2022
Zysk/strata na akcję zwykłą 0,23 -0,67 -0,54 0,11 0,08
Wartość księgowa na akcję 11,27 11,28 8,59 8,86 8,59
Rentowność sprzedaży netto 1% -2,9% % %  %
EBITDA 4126 3292 3168 3819 3571
EBIT 1639 -883 -1220 345 640