Podstawowe wskaźniki finansowe

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE DIGITREE GROUP S.A. W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2014-2018 (EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

Kliknij w wybraną kategorię danych pod wykresem
i wybierz zakres informacji do jego sporządzenia

2014 2015 2016 2017 2018
Zysk/strata na akcję zwykłą 0,62 1,83 1,74 1,24 0,23
Wartość księgowa na akcję 6,84 8,53 9,81 10,97 11,27
Rentowność sprzedaży netto 5,53% 11% 10% 6,1% 6,8%
EBITDA 2998 6794 6183 5672 4126
EBIT 2610 6247 5338 4291 1639