Podsumowujemy 2022 rok: historyczne przychody, EBITDA na poziomie 3,6 mln zł oraz zysk netto wynoszący 279 tys. zł.

2022 rok zakończyliśmy ze wzrostem przychodów o 18,3 proc. r/r, osiągając tym samym rekordowy w swojej historii poziom sprzedaży w wysokości 79,9 mln zł. Ponadto Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 279 tys. zł, a EBITDA zatrzymała się na 3,6 mln złotych. Przychody samego czwartego kwartału wzrosły o ponad 25% w porównaniu do 2021 roku i wyniosły prawie 23 mln złotych.

 

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o prawie 12,4 mln zł, tj. wzrosły do poziomu niemal 79,9 mln zł. Oznacza to wzrost o 18,3 proc. w stosunku do dwunastu miesięcy 2021 roku i o ponad 46 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Grupa osiągnęła wzrost przychodów, który w głównej mierze został wypracowany w segmencie E-commerce software house.

 

 

- Jesteśmy zadowoleni z faktu osiągnięcia rekordowych w historii naszej Grupy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Cieszy nas fakt świetnych wyników finansowych uzyskanych głównie przez trzy spółki z naszej Grupy – Fast White Cat, INIS oraz Salelifter, działających w segmentach E-commerce software house oraz Digital Media. Niezmiennie pracujemy i inwestujemy w nasze pozostałe inicjatywy tj. system mailingowy, marketing automation SARE, czy agencję kreatywno-strategiczną JU:, które mamy nadzieję, w niedalekiej przyszłości dołączą do naszych wiodących projektów. Obecnie skupiamy się na poprawie rentowności naszego biznesu poprzez optymalizacje kosztowe oraz dalej dążymy do uzyskania odpowiednich, pozytywnych efektów ww. projektów i wzmacniania pozycji rynkowej tych już najbardziej rozwiniętych. Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych wynikami Grupy oraz jej działalnością w ubiegłym, ale i w obecnym roku na czat inwestorski organizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) który odbędzie się 18.04.2023 r. o godz. 9:30 -mówi Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group w czwartym kwartale 2022 roku wyniosły 22 983 tys. zł i były wyższe od wypracowanych w czwartym kwartale 2021 roku o 4 635 tys. zł, tj. o ponad 25 proc. oraz wyższe od przychodów osiągniętych w pozostałych kwartałach 2022 roku. Grupa w czwartym kwartale 2022 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 287 tys. zł w porównaniu 57 tys. zł straty w tym samym okresie 2021 roku oraz 888 tys. zł straty w 2020 roku.

Na powyższy wynik finansowy wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku (tj. 2021 roku) wpływ na wynik finansowy miała pomoc pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej, również uwzględniona w pozostałych przychodach operacyjnych, poprawiająca wynik o 961 tys. zł.

Dodatkowo nakłady na prace rozwojowe w 2022 r. były zbliżone do tych z 2021 roku.

 

 

 

 

Całość wyników wraz ze szczegółowym Sprawozdaniem z Działalności Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym została opublikowana pod poniższym linkiem:

 

POBIERZ RAPORT_1