Raporty roczne

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Digitree Group S.A. za 2022 rok

31.12.2022 r.

List Prezesa Zarządu do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Digitree Group do Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Sprawozdanie Finansowe Digitree Group S.A. za 2022 rok

31.12.2022 r.

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. do Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK Digitree Group za 2022 rok

31.12.2022 r.

Wybrane Dane Finansowe Digitree Group S.A. za 2022 rok

31.12.2022 r.

Wybrane Dane Finansowe GK Digitree Group 2022

31.12.2022 r.

List Prezesa Zarządu do Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Digitree Group do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Digitree Group za 2022 rok

31.12.2022 r.

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta do Raportu Rocznego 2022

31.12.2022 r.