Digitree Group z zyskiem za pierwsze półrocze 2020 roku!

Grupa Kapitałowa Digitree Group osiągnęła w I półroczu 2020 roku zysk netto na poziomie 0,3 mln zł, wobec 0,72 mln straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA znacznie wyższa od ubiegłorocznej, uplasowała się na poziomie 2,9 mln zł (wzrost o 75% r/r). Z wstępnych danych wynika, iż przychody w ujęciu skonsolidowanym nieco spadły w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku.

Nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły  24,6 mln zł, wobec 28,8 mln zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Spadek skonsolidowanych przychodów o kwotę ok. -4,2 mln zł, tj. 14,6%, spowodowało kilka czynników. Należało do nich m.in. zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział Emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się do 40%. Ponadto wpływ na wysokość przychodów miał również poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej w styczniu br. (pierwsze większe zlecenia kampanii marketingowych zaczęły pojawiać się dopiero w drugiej połowie miesiąca), a także przychody osiągnięte od marca do czerwca, kiedy to część klientów Grupy Kapitałowej Digitree Group wprowadziła ograniczenia w swoich działaniach marketingowych w związku z pandemią COVID-19.

Zgodnie z raportem przeprowadzonym w połowie kwietnia br. przez IAB Polska nt. konsekwencji koronawirusa dla branży komunikacji reklamowej online, aż 87% firm z branży reklamy online odczuwa destrukcyjne skutki pandemii, a 4 na 5 firm odnotowało zmniejszenie osiąganych przychodów. Firmy zmniejszyły również ogólne wydatki na reklamę i inwestują jedynie w formy promocji przekładające się na największe korzyści biznesowe: zwłaszcza reklamę sprzedawaną w modelu programmatic, mobile, reklamę w wyszukiwarkach internetowych (SEM) oraz w social media. W ramach badań prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group odnotowane zostały również spadki w zakresie konkretnych branż takich jak fashion, gdzie zainteresowanie klientów online konkretnymi produktami spadło nawet o 70%, czy branży travel, gdzie spadki w zakresie liczby codziennych odwiedzin stron internetowych sięgały w niektórych miesiącach II kwartału 2020 r. poziomu ok. 10% ruchu sprzed pandemii. Powyższe realnie wpłynęło na poziom przychodów Grupy Emitenta.

W ujęciu kwartał do kwartału, przychody Grupy Emitenta utrzymały się niemal na tym samym poziomie (12 364 623 zł w I kwartale wobec 12 192 991 zł w II kwartale br.).  

 

 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, odczuwalnej dla wielu firm, w tym również z branży reklamowej, ogólny poziom skonsolidowanych wyników finansowych Grupy, takich jak EBITDA i zysk netto, uległ znaczącej poprawie. Z uwagi na wzmożone zainteresowanie usługami z zakresu obsługi e-commerce, Fast White Cat S.A. odnotowała poprawę wyników, natomiast wyniki spółek takich jak INIS sp. z o.o., JU: sp. z o.o. czy Sales Intelligence sp. z o.o. spadły.

Wstępna skonsolidowana EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła ok. 2,9 mln zł, wobec 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o kwotę 1,2 mln zł,  tj. o 75% rok do roku. Wynik EBITDA osiągnięty w samym II kwartale 2020 r., wynoszący 1, 6 mln zł, okazał się najwyższy w porównaniu do 4 poprzedzających go kwartałów. Szacunkowy zysk netto w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 0,3 mln zł, wobec straty (-0,7 mln zł) osiągniętej w analogicznym okresie roku 2019. Zysk netto wypracowany w samym II kwartale 2020 roku, tj. 0,4 mln zł, również stanowi znaczną poprawę względem poprzednich kwartałów.  

Poprawa wyników finansowych pierwszego półrocza 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto, była efektem oszczędności kosztowych i kontynuacji zmian wprowadzonych w ramach spółek należących do Grupy Kapitałowej Digitree Group w zakresie prowadzenia projektów oraz obsługi klienta.

- Pierwsze półrocze 2020 r., pomimo trudnej sytuacji ogólnej związanej z COVID-19, było dla naszej Grupy dosyć udane, zarówno z poziomu poprawy wyników finansowych rok do roku, jak również realizacji strategii rozwoju Grupy. Epidemia przełożyła się na wzrost zainteresowania wdrożeniami e-commerce, a częścią naszej Grupy jest Fast White Cat – podmiot wdrażający zaawansowane platformy e-commerce na Magento w całej Europie Środkowej. Tego rodzaju projekty mają długofalowy charakter, stąd też ich wyniki będą zauważalne w drugiej połowie roku. Jako Grupa, wykorzystując nasze szerokie kompetencje, oferujemy rozwiązania pokrywające wiele kanałów pozyskania ruchu, co w dobie ogólnego wzrostu e-commerce jako kanału sprzedaży, spotyka się z rosnącym zainteresowaniem klientów, szukających rozwiązań kompleksowych. Wszystko to pozytywnie wpływa na strukturę naszego biznesu. Z drugiej zaś strony w pierwszym półroczu ograniczeniu bądź przesunięciu w czasie uległy kampanie stricte reklamowe realizowane na zlecenie domów mediowych – ten element oczywiście wpłynął negatywnie na nasze wyniki, niwelując część wzrostu segmentu e-commerce.

Wyniki bieżące są pasjonujące, ale jeszcze ciekawszym obszarem jest rozwój naszej Grupy, która kontynuuje strategiczne inwestycje budując własne technologie wsparcia e-commerce. W ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwijaliśmy produkty jakie jak Revhunter (w ramach spółki INIS), który cieszy się doskonałym odbiorem rynku. Pracujemy również nad kilkoma nowymi propozycjami wykorzystującymi technologię machine learning, jeden z tych projektów, realizowany przez Sales Intelligence jest dofinansowany przez NCBiR.

Patrząc w przyszłość, widzimy rosnący potencjał Grupy, ale jednocześnie dostrzegamy zagrożenia związane z ogólną sytuacją gospodarczą, która z pewnym opóźnieniem może przełożyć się również na dynamikę naszego wzrostu.komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Wpływ na wyniki Grupy w I półroczu 2020 r. miały również procesy restrukturyzacyjne obejmujące spółki VideoTarget sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o., jak również pomoc uzyskana z mechanizmów dofinansowania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łączna wysokość wsparcia dla Grupy Emitenta, która miała wpływ na wynik I półrocza roku 2020 wyniosła ok. 319 tys. zł

Szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 2 września 2020 r.

 

Raport ESPI nt. szacunkowych wyników pobierzesz TUTAJ