Kolejny duży wzrost wpływów w Grupie Digitree Group

Opublikowaliśmy szacunkowe przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 roku: skonsolidowana sprzedaż wzrosła aż o 27 proc. r/r!

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o 6,9 mln zł, osiągając w pierwszym półroczu 2021 roku rekordowy poziom 32,2 mln zł. Wzrost na poziomie przychodów odnotowało aż pięć z sześciu jednostek biznesowych należących do Grupy. Przychody pierwszego półrocza 2021 roku były o 27 proc. wyższe niż w roku ubiegłym, a także o 12 proc. wyższe niż w roku 2019.

 

 

Grupa z kwartału na kwartał zwiększa poziom osiąganych przychodów, a szacunkowe wyniki drugiego kwartału br. są rekordowe.

 

- Obecny dynamiczny wzrost przychodów jest pochodną pracy nad sukcesem naszych partnerów, a ten jest możliwy dzięki rozwojowi kompetencji Digitree Group - szczególnie w ramach ekosystemowych usług dla e-commerce. Dowodem tego jest wzrost 5 z 6 jednostek biznesowych naszej Grupy. Jesteśmy dumni… ale to dopiero początek! – komentuje Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Skonsolidowane przychody Grupy Digitree Group w drugim kwartale 2021 roku zwiększyły się w porównaniu do pierwszego kwartału br. o 2 mln zł, tj. 13,7%. W roku 2020 skonsolidowane przychody drugiego kwartału były niższe od wypracowanych w pierwszym kwartale o kwotę 0,1 mln zł, tj. 0,9%, natomiast w 2019 roku przychody wzrosły o 0,8 mln zł, tj. były wyższe od osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku o 5,9%. Większość przychodów ze sprzedaży Grupy Digitree Group pochodzi obecnie z usług dla branży e-commerce, która wg prognoz PwC ma rosnąć rocznie o ok. 12%, osiągając wartość 162 mld zł w 2026 roku[1]

 

 

 

 

[1] https://www.pwc.pl/pl/publikacje/liderzy-e-commerce-o-rozwoju-handlu-cyfrowego.html