Przychody Digitree Group mocno w górę!

To najlepszy w całej historii pierwszy kwartał Grupy pod względem poziomu osiągniętych przychodów. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła o 19% r/r, a samej spółki dominującej aż o 37% r/r. Grupa powoli redukuje również stratę netto.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group zwiększyły się o 2,4 mln zł, osiągając w pierwszym kwartale 2021 roku rekordowy poziom 15,1 mln zł. 19-proc. wzrost przychodów został wypracowany w szczególności w segmencie Enterprise – na produktach wdrożeniowych, a także w segmencie E-commerce 360, które stanowią jedne z filarów nowej strategii Grupy, przyjętej w styczniu. Wysoki poziom sprzedaży w pierwszych miesiącach br. jest kontynuacją czwartego kwartału 2020 roku, kiedy Grupa wygenerowała rekordowe przychody na poziomie 16,5 mln zł.  

 

 

Cele naszej Grupy są ambitne, a trendy na rynku obiecujące. Grupa zakłada w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 17% oraz średnioroczny wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie 25%. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy pochodzi z usług dla branży e-commerce, co szczególnie zwraca uwagę w kontekście prognoz PwC w zakresie wartości polskiego handlu e-commerce, która już w 2026 roku ma osiągnąć poziom 162 mld zł przy średniorocznym wzroście na poziomie 12%[1]. Wartość całego polskiego rynku reklamowego w 2020 roku zmalała o 8,6% do 9,97 mld zł, a jedynie reklama w Internecie osiągnęła w tym czasie wzrosty[2]. Wg IAB/PwC (AdEx 2020’FY)[3], czwarty kwartał 2020 roku zakończył się dla reklamy online w Polsce wzrostem na poziomie 17%. Dzięki temu w skali całego roku komunikacja cyfrowa zwiększyła się o niemal 5% r/r, co przełożyło się na rekordową wartość na poziomie 5,2 mld zł. Powyższe ma duży wpływ na działalność Grupy, która w ostatnim czasie ukierunkowała się właśnie na klientów e-commerce i oferuje szereg narzędzi i usług wspierających sprzedaż i komunikację marketingową tej branży.

 

 

Grupa Digitree Group w styczniu br. ogłosiła swoją strategię na lata 2021-2023. Jej motywem przewodnim jest odpowiedzialność za sukces klientów w cyfrowym świecie. Grupa chce rozwijać się poprzez skoncentrowane na kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku - zwłaszcza usługi wdrożeniowe, kompleksową ofertę dla e-commerce i internacjonalizację biznesu, a także integrację grupowych procesów, narzędzi i działań oraz transakcje M&A, uzupełniające posiadane kompetencje. Obecnie Grupa wprowadza szereg działań, które wspierają realizację założonych celów strategicznych. Podstawowym elementem są najwyższe standardy usług i obsługi klienta, wspierane przez innowacyjność produktów. Grupa pogłębia też integracje wewnętrzne i synergie płynące z komplementarnych narzędzi i procesów oraz efektywnie realizuje wspólną strategię marketingową.

Zgodnie z nową strategią, w zakresie celów finansowych Zarządu, Grupa zakłada w latach 2021-2023 średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 17% oraz średnioroczny wzrost  skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25%.

 

 

[1] https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-rynku-ecommerce-w-polsce.html

[2] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-polsce-w-2020-roku

[3] https://www.iab.org.pl/baza-wiedzy/iab-polska-pwc-adex-2020fy-reklama-online-w-roku-2020-ponad-5-mld-wartosci-i-prawie-5-wzrostu/