Wybrane pytania do Spółki

Załączone poniżej, wybrane pytania i odpowiedzi pochodzą z czatów inwestorkich, zorganizowanych dla Inwestorów, zainteresowanych działalnością naszej Grupy Kapitałowej. Zachęcamy do zadawania innych pytań nt. Digitree Group S.A., wykorzystując do tego celu adres relacjeinwestorskie@digitree.pl

Jak obecnie wygląda zaangażowanie waszej Grupy w usługi dla branży e-commerce? [2021]

Obecnie 53% naszych przychodów pochodzi z realizacji projektów i usług na rzecz branży e-commerce. To znacząca część naszej działalności, która zdecydowanie wzrosła względem lat poprzednich. Nasze szacunki wskazują, iż jeszcze w 2017 roku, przychody Grupy z działań dla tej branży osiągały poziom jedynie kilkunastu procent.

 

Jakie najważniejsze cele ma Grupa na 2021 rok? [2021]

Nasza Strategia, przyjęta w styczniu 2021 roku, określa cele i aspiracje Grupy Kapitałowej nie tylko na obecny, 2021 rok, ale również na dwa kolejne lata. Zachęcamy do analizy opublikowanego w dniu 26.01.2021 r. dokumentu [https://digi.eco/Strategia 2021-2023].

 

Czy Spółka ma zamiar dzielić się zyskiem z akcjonariuszami? [2021]

Warto zwrócić uwagę, iż decyzja, co do tego jak podzielić wypracowany zysk, należy do Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki może złożyć jedynie określoną rekomendację/wniosek w zakresie przeznaczenia osiągniętego zysku. Nasze rekomendacje będą oczywiście uzależnione od bieżącej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również będą związane z analizą dalszego rozwoju Grupy, czy to organicznie, czy poprzez akwizycje. W 2021 roku ogłosiliśmy strategię Grupy, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, w której przedstawiliśmy naszą obecną politykę dywidendową. Zgodnie z nią Grupa zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia swojej konkurencyjności. Polityka ta będzie na bieżąco weryfikowana.

 

Czy Spółka prowadzi działania edukacyjne na tematy związane z działalnością Grupy? [2021]

Tak, od wielu miesięcy Grupa angażuje się w szereg działań edukacyjnych, webinarów, konferencji branżowych, a w bieżącym roku rozpoczęła własną serię edukacyjną pod nazwą Akademia Digitalu, do której link znajduje się tutaj: https://www.digitree.pl/pl/akademia-digitalu.

 

Które usługi są najpopularniejsze wśród klientów Grupy? [2020]

W chwili obecnej usługi Grupy, które mogę określić mianem najciekawszych i cieszących się największym zainteresowaniem rynku, to usługi i rozwiązania wdrożeniowe, dla klientów z segmentu Enterprise. Wymagają oni produktów szytych na miarę ich indywidualnych potrzeb. To dla nich wdrażamy e-commerce w oparciu o Magento, tworzymy dedykowane rozwiązania automatyzujące marketing i sprzedaż, a także dostarczamy wartościowy ruch i potencjalnych klientów. Nasza unikalna wiedza i bogate doświadczenie dają nam przewagę w tym segmencie. Jednocześnie zauważamy stały wzrost zainteresowania obszarem e-commerce, co pozwala nam budować kompleksową ofertę w tym zakresie, od strategii, przez wdrożenia platform e-commerce, po analitykę na poziomie modelu biznesowego. Długofalowo zaś wierzymy, iż produkty SaaS, bazujące na naszym know-how, będą istotną częścią naszej oferty.

 

Do jakich systemowych zmian doszło w strategii rozwoju Grupy po wystąpieniu światowej pandemii koronawirusa? [2020]

Przede wszystkim prawie w całości przeszliśmy na tryb pracy zdalnej. To jednak spore wyzwanie w tak dużej organizacji, niemniej patrząc przez pryzmat lokalizacji, w których Grupa funkcjonuje, po części byliśmy już do takiego modelu przyzwyczajeni. System pracy zdalnej jest realizowany do dzisiaj. Ponadto, jesteśmy świadomi, że niektóre branże mocno ograniczyły wydatki reklamowe, niemniej wierzymy, że sprzedaż on-line będzie rosła, stąd też staramy się mocno koncertować na branży e-commerce.

 

 W jakich obszarach na dziś upatrujecie największych zagrożeń dla rozwoju Grupy? [2020]


Zagrożenia dla rozwoju Grupy można podzielić na kilka obszarów. Z jednej strony obserwujemy potentatów, tj. Google oraz FB, których działania mogą zmienić naszą pozycję. Z drugiej zaś strony obserwujemy zmiany na rynku reklamowym, który ewoluując, wymaga od nas ciągłej pracy nad naszą ofertą. Ponadto, pewnym ryzykiem są dynamiczne zmiany w otoczeniu prawnym. Nie są to elementy specyficzne dla nas, a raczej dla całości szeroko pojętej branży digital.

 

Czy rozważane jest np. wprowadzenie którejś ze spółek zależnych na NewConnect? [2020]

Do tej pory Zarząd Grupy nie rozważał takich kroków.

 

Czy można się spodziewać, że będzie miała miejsce publikacja wstępnych szacunków wyników po zakończeniu każdego kolejnego kwartału? Czy publikacja szacunków będzie standardem w przyszłości? [2020]


Spółka Digitree Group od kilku lat co kwartał publikuje szacunki wyników, nie zamierzamy tego zmieniać.