Zapis czatu inwestorskiego z Rafałem Zakrzewskim, Prezesem Digitree Group S.A.

25 listopada br. wraz z Forestlight Games, PZU, Bankiem Millennium oraz Columbus Energy mieliśmy przyjemność otworzyć serię czatów inwestorskich podczas konferencji WallStreet 24 online, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Mamy już zapis tego czatu. 

Na pytania uczestników konferencji odpowiadał Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A. Zobacz, co było tematem ich rozmowy.

 

Sebastian 
W pierwszym półroczu Digitree zarobiła zaledwie 0,02 mln zł. Jaki są Państwa przewidywania w kontekście wyniku spółki za cały 2020 rok?

Rafał Zakrzewski 
Nie publikujemy prognoz, dlatego nie mogę wprost odnieść się do tego pytania. Zapewniam jednak, że dla zarządu spółki najważniejsza jest ciągła praca nad poprawą wyniku. Gdy tylko poznamy wynik za cały 2020 rok, postaramy się go przekazać do wiadomości publicznej najszybciej jak to możliwe, tak jak robiliśmy to do tej pory w ramach publikacji szacunkowych wyników.

 

Ewa 
Biorąc pod uwagę dane z 2019 roku, przychody spółki w tym roku nie odbiegają znacząco od wyniku z lat poprzednich. Czy firma przestała się rozwijać?

Rafał Zakrzewski 
Grupa rozwija się dynamicznie w segmencie e-commerce - ten segment jest dla nas strategiczny. Inaczej jest na rynku reklamy on-line, który zanotował ogólny spadek w pierwszej połowie roku. Zmieniamy zatem strukturę naszego przychodu, podnosząc naszą konkurencyjność w segmentach, w których planujemy strategiczny rozwój.

 

Walet
Które usługi są najpopularniejsze wśród Waszych klientów?

Rafał Zakrzewski 
W chwili obecnej usługi Grupy, które mogę określić mianem najciekawszych i cieszących się największym zainteresowaniem rynku, to usługi i rozwiązania wdrożeniowe, dla klientów enterprise, wymagających produktów szytych na miarę ich indywidualnych potrzeb. Tym sposobem wdrażamy e-commerce w oparciu o Magento, tworzymy dedykowane rozwiązania automatyzujące marketing i sprzedaż, a także dostarczamy wartościowy ruch i potencjalnych klientów. Nasza unikalna wiedza daje nam przewagę w tym segmencie. Jednocześnie zauważamy stały wzrost zainteresowania obszarem e-commerce, co pozwala nam budować kompleksową ofertę w tym zakresie, od strategii przez wdrożenia platform e-commerce po analitykę na poziomie modelu biznesowego. Długofalowo zaś wierzymy, iż produkty SaaS, bazujące na naszym know-how, będą istotną częścią naszej oferty.

 

KrzyKo 
Jak zamierzacie wykorzystać dynamiczny rozwój branży e-commerce?

Rafał Zakrzewski 
Obecnie ponad 50% przychodów grupy pochodzi z segmentu e-commerce. Ten segment naszego biznesu odnotował wzrosty w 2020 roku. W niedalekiej przyszłości nasza oferta zostanie uzupełniona o nowe innowacyjne produkty i usługi dla tego sektora.

 

MAjk 
Jak głęboki jest spadek nakładów reklamowych w Polsce w q4?

Rafał Zakrzewski 
Rynek w pierwszej połowie roku zanotował spadek, obecnie obserwujemy delikatne odbicie ale niestety nie posiadamy prognoz całości rynku które odpowiadają na to pytanie.

 

Borys 
Rynek reklamy internetowej rozwija się obecnie najprężniej w porównaniu do innych formatów reklamowych. Dlaczego zatem spółka nadal radzi sobie stosunkowo słabo?
Spółka przygotowuje nową strategię rynkową. Czy planujecie wprowadzić jakieś istotne zmiany?

Rafał Zakrzewski  
Biorąc pod uwagę najświeższe dane rynkowe, niestety wydatki w segmencie reklamy online spadły w drugim kwartale 2020 r. o 12% rok do roku, co przełożyło się na dynamikę w całym pierwszym półroczu na poziomie -4,5%. Należy zwrócić uwagę, że spadki odnotowały prawie wszystkie kluczowe formaty reklamowe, oprócz marketingu w wyszukiwarkach, tj. kanały, w których Grupa na chwilę obecną jest jeszcze mocno ulokowana. Na chwilę obecną pracujemy nad strategią na kolejne lata, której założenia opierają się na tzw. klientocentryczności. Na pewno widzimy potrzebę popracowania nad takimi wskaźnikami jak LTV, NPS, co docelowo powinno pozwolić budować dłuższe relacje.

 

Borys 
czy są spółki notowane na Giełdzie które są Państwa konkurencją?

Rafał Zakrzewski 
Spółki technologiczne notowane na GPW działają w różnych segmentach i obszarach rynku, lecz na chwilę obecną trudno wskazać jednego czy kliku bezpośrednich konkurentów, których akcje są notowane na GPW.

 

KrzyKo 
Która z oferowanych usług Digitree jest dla firmy najbardziej zyskowna?

Rafał Zakrzewski 
Najbardziej dochodowym segmentem biznesu Digitree Group jest segment wdrożeniowy, rozumiany zarówno jako development platform e-commerce oraz szytych na miarę rozwiązań Marketing Automation - oba produkty doskonale wpisują się w trend ogólnorynkowy.

 

Konrad
Wzrost rynku e-commerce sprawia, że zapotrzebowanie na usługi z branży marketingu internetowego rośnie, jednakże pojawia się też konkurencja. Która firma jest w stosunku do Digitreee najbardziej konkurencyjna?

Rafał Zakrzewski 
To bardzo szerokie pytanie. Proszę pamiętać iż Digitree Group oferuje szeroki zakres usług, stąd też w zasadzie żaden z naszych Polskich konkurentów nie jest w stanie zaoferować tak szerokiej oferty 'in-house' dla klienów, przykładem jest e-commerce gdzie Digitree jest w stanie obsłużyć klienta w formacie 360 stopni.

 

Aga 
Uwzględniając przygotowywaną strategię, w jakim okresie czasu spółka może osiągnąć zysk netto za rok obrotowy?

Rafał Zakrzewski 
Informacja o wypracowaniu zysku netto związana jest z informacją o prognozach finansowych, których na chwilę obecną nie publikujemy. Niemniej w ramach publikacji informacji o strategii postaramy się przekazać informację, pokazującą możliwości Grupy, co do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Chciałbym zwrócić jednocześnie uwagę, iż zależy nam na ciągłym rozwoju, dlatego część wypracowanego zysku jest na bieżąco inwestowana właśnie w rozwój Grupy.

 

Bernie 
Czy spółka planuje wdrożenie działań promocyjnych na szeroką skalę?

Rafał Zakrzewski 
Nasza strategia marketingowa jest skoncentrowana na produktach grupy, obecnie pracujemy nad planem marketingowym na 2021 rok który przewiduje istotny wzrost nakładów marketingowych. Związane jest to bezpośrednio z rozwojem produktów grupy, które oferujemy dla poszczególnych segmentów docelowych. Planujemy kilka nowości!

 

MAjk 
Czy jakiś klient (jaki) ma 10% udział w przychodach?

Rafał Zakrzewski 
Na chwilę obecną w ramach Grupy nie ma klienta, który miałby aż tak duży udział w przychodach. Nasze wpływy są silnie zdywersyfikowane. Jeśli pojawi się taki klient, zgodnie z obowiązującymi w spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd będzie komunikować o tym w raporcie ESPI.

 

Hak 
Jak oceniacie Państwo kurs akcji Digitree?

Rafał Zakrzewski 
Uważamy, że bieżąca wycena rynkowa nie oddaje realnej wartości naszej Grupy i znacząco odbiega od jej potencjału. Aktualne notowania są dalekie od poziomu, który nazwałbym satysfakcjonującym.

 

Jano
Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na sprzedaż świadczonych przez spółkę usług?

Rafał Zakrzewski 
Pozwolę sobie odesłać Pana do naszego raportu za trzeci kwartał 2020 roku, gdzie szczegółowo opisujemy wpływ pandemii na działalność naszej Grupy. Powyższa informacja znajduje się na stronach 77-79. Link do raportu, gdzie znajdzie Pan te dane wklejam poniżej: 
www.digitree.pl/assets/files/report/ea38e501-9071-4c0d-976f-8fc377f9231a/3q2020-digitree-group.pdf

 

martyna 
Jak obecnie wygląda zaangażowanie waszej grupy w usługi dla branży e-commerce?

Rafał Zakrzewski  
Obecnie ponad 50% naszych przychodów pochodzi z realizacji projektów i usług na rzecz branży e-commerce. To znacząca część naszej działalności, która zdecydowanie wzrosła względem lat poprzednich. Nasze szacunki wskazują, iż jeszcze w 2017 roku, przychody Grupy z działań dla tej branży osiągały poziom jedynie kilkunastu procent.

 

Mateusz 
Jakie najważniejsze cele ma Grupa na 2021 rok?

Rafał Zakrzewski
W komunikacie ESPI z października br. zapowiedzieliśmy opublikowanie w styczniu 2021 r. strategii rozwoju Grupy, gdzie przedstawimy szczegółowo nasze cele na kolejne lata. To co mogę zdradzić w tej chwili to, że będziemy kierować się przede wszystkim zasadą pogłębionej klientocentryczności – pracujemy nad segmentacją rynku oraz docelowych branż, których potrzeby możemy zaspokajać najpełniej w adekwatny sposób. Chcemy stać się prawdziwym partnerem dla naszych klientów. Ponadto, chcemy uzupełnić ofertę naszych usług o komplementarne rozwiązania. Gotówkę jaką posiadamy, przeznaczymy przede wszystkim na rozwój Grupy.

 

K345 
Co z nową strategią? Czy określone już zostały jakieś główne cele czy kierunki rozwojowe? Czy podtrzymują Państwo jej opublikowanie z początkiem roku 2021?

Rafał Zakrzewski 
Aktualnie, zgodnie z komunikatem ESPI, który opublikowaliśmy w połowie października br., jesteśmy w trakcie opracowywania nowej strategii, tym samym obecnie szczegółowo określamy nasze przyszłe kierunki rozwoju i główne cele strategiczne Grupy. Planujemy efektywnie zaspokajać potrzeby klientów w różnych segmentach biznesowych, zarówno na poziomie zaawansowanych, wielopoziomowych wdrożeń, jak również wsparcia mniejszych biznesów przy pomocy rozwiązań SaaS. Jednocześnie będziemy też dążyć do podniesienia poziomu osiąganych przychodów i satysfakcjonującej rentowności Grupy. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby publikacja strategii miała zostać przesunięta na inny termin.

 

Piotr 
Czy Grupa korzystała z tarczy antykryzysowej?

Rafał Zakrzewski 
Grupa skorzystała z pomocy tarczy antykryzysowej, dzięki której do 30.09.2020 r. otrzymała wsparcie w kwocie ok. 2,3 mln zł, z czego 763 tys. zł miało wpływ już na wyniki trzech pierwszych kwartałów 2020 roku.