Dobry początek roku dla Digitree Group

Grupa Kapitałowa Digitree Group osiągnęła w I kwartale 2020 roku nieco niższe przychody niż w analogicznym okresie w poprzednim roku, jednak nasza strata netto wyraźnie zmalała, a wynik EBITDA wzrósł o 134%. Jednostkowe przychody były wyższe o 17% r/r, a spółka Digitree Group po 3 miesiącach 2020 r. wykazała też zysk netto.

 

Grupa Kapitałowa poprawia swoje wyniki

Skonsolidowane przychody Digitree Group w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 12 365 tys. zł, wobec 13 967 tys. zł w I kwartale 2019 roku. Powodem 11-proc. spadku przychodów Grupy było m.in. zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. z uwagi na zawartą we wrześniu ubiegłego roku umowę inwestycyjną, na podstawie której udział Digitree Group S.A. w spółce zależnej zmniejszył się do 40%. Dodatkowy wpływ na poziom przychodów w I kwartale 2020 r., miały przychody osiągnięte przez Grupę w styczniu i marcu br. Pierwsze większe zlecenia kampanii marketingowych w 2020 roku zaczęły pojawiać się stosunkowo późno, dopiero w drugiej połowie stycznia, natomiast w marcu na nieco niższy poziom osiąganych przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w działaniach marketingowych niektórych firm współpracujących z Grupą Digitree Group.

 

 

Skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 1 250 tys. zł, wobec 533 tys. zł w pierwszym kwartale 2019 roku, tj. wzrosła o 134% rok do roku. Powyżej wskazany wynik EBITDA był również wyższy niż ten osiągnięty w II oraz III kwartale 2019 r. i nieznacznie niższy niż osiągnięty w IV kwartale 2019 r. Dane te potwierdzają, że technologiczna Grupa utrzymuje dobry trend kwartalnej poprawy wyników, rozpoczęty z końcem pierwszej połowy ubiegłego roku.

 

Skonsolidowane koszty operacyjne zmniejszyły się z 14 276 tys. zł w I kwartale 2019 r. do 12 540 tys. zł w I kwartale 2020 r., dzięki czemu Grupa odnotowała 118 tys. zł zysku na działalności operacyjnej w porównaniu do 315 tys. zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto, Grupa odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku stratę netto na znacznie niższym poziomie niż przed rokiem, tj. 138 tys. zł, wobec 360 tys. zł straty w analogicznym okresie roku 2019. To kolejna zauważalna poprawa wyniku rok do roku. Powyżej wskazana strata netto I kwartału 2020 roku była znacznie niższa niż strata osiągnięta w kolejnych kwartałach 2019 roku (z wyłączeniem IV kwartału, kiedy Grupa odnotowała zysk na poziomie niemal 300 tys. zł).  

- Patrząc z perspektywy całej Grupy, porównując I kwartał roku 2019 do I kwartału roku bieżącego, zauważyć możemy poprawę wyniku w pewnych pozycjach, w szczególności w zakresie EBITDA. W I kwartale tego roku Grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej, jak również zmniejszyła koszty prowadzenia działalności, na co wpływ miało głównie inne podejście do prowadzenia projektów w obszarze IT, jak i zmiany na polu związanym z obsługą klientów. To efekt ciężkiej pracy całego zespołu. Pracujemy też nad dalszą poprawą wyników w szczególności w pozycji zysku netto, który dość dobrze wypadł w IV kwartale roku 2019, a porównując wynik I kwartału rok do roku, również zauważyć można jego znaczną poprawę. - komentuje Przemysław Marcol, Członek Zarządu Digitree Group.

 

Dwucyfrowy wzrost jednostkowych przychodów i znaczna poprawa wyników spółki

Jednostkowe przychody Digitree Group S.A. wzrosły z 2 230 tys. zł w I kwartale 2019 r. do 2 605 tys. zł w I kwartale 2020 r. (+17% r/r), a dzięki jednoczesnemu utrzymaniu kosztów działalności operacyjnej na poziomie ubiegłego roku, Spółka wypracowała 93 tys. zł zysku na działalności operacyjnej,
podczas gdy w I kwartale 2019 r. osiągnęła stratę w wysokości 350 tys. zł.  Ponadto, Spółka osiągnęła również zysk netto (33 tys. zł), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. odnotowała stratę na poziomie 367 tys. zł. EBITDA pierwszego kwartału br. uplasowała się na poziomie ponad 400 tys. zł, wobec -149 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

 

Nowe usługi i rozwiązania Grupy w dobie COVID-19

Ograniczenia wynikające z pandemii mogą na stałe zmienić zwyczaje konsumentów, co jest szansą na jeszcze szybszy rozwój e-commerce, na którego obsłudze obecnie skupia się cała Grupa Kapitałowa Digitree Group. Wg danych GUS udział sprzedaży e-commerce w sprzedaży detalicznej zwiększył się z 5,6% do 8,1% r/r, a zgodnie z raportem „e-Commerce w czasie kryzysu” Izby Gospodarki Elektronicznej udział internautów, którzy dokonują zakupów w sieci wynosi już niemal 60%. Dla 70%  z nich jest to najbezpieczniejsza forma zakupów w dobie pandemii.  

W odpowiedzi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 spółki z Grupy Digitree Group wprowadzają wiele nowych rozwiązań i możliwości zwłaszcza dla firm, które chcą przejść z prowadzenia działalności offline (stacjonarnie) do działalności online (z wykorzystaniem Internetu). Digitree Group S.A. stworzyła aplikację dla lokalnych restauracji, która ułatwia obsługę zamówień online oraz promocję. Ponadto, aplikacja została połączona z prowadzonymi dotychczas usługami firmy, tj. zaawansowanymi działaniami marketingowymi, takimi jak komunikacja za pomocą SMS, e-mail, ankiet satysfakcji dla klientów, a także realizacją kampanii na podstawie działań klientów (marketing automation). Fast White Cat S.A. tworzy w pełni funkcjonalne sklepy internetowe jedynie w 5 dni, a także łączy nowoczesne podejście do sprzedaży na żywo i relacji z klientem z wykorzystaniem Facebooka, co zwiększa sprzedaż e-commerce średnio o ok. 44%. Dane zgormadzone przez Sales Intelligence, pochodzące z nokaut.pl sprawiają, że spółka ta wie, które grupy produktów mają największy potencjał zakupowy, co sprawa, że Grupa potrafi realizować skuteczne kampanie w topowych segmentach i tym samym efektywnie wspierać sprzedaż klientów.

 

- Obecnie w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami dla znacznej grupy przedsiębiorstw intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami dla biznesu, które są ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami rynku. Pomagamy firmom wykorzystać potencjał Internetu i w sposób kompleksowy wspieramy je w aktywizacji działań marketingowych bądź przenoszeniu działalności do sieci. Tym sposobem Fast White Cat wdraża w 5 dni w pełni funkcjonalne sklepy internetowe i realizuje sprzedaż na żywo z wykorzystaniem Facebooka, Sales Intelligence pomaga we właściwym zrozumieniu aktualnych trendów zakupowych i wspiera w realizacji skutecznych kampanii sprzedażowych w segmentach cieszących się największą popularnością, a Digitree Group wdraża aplikację, która ma pomóc lokalnym restauracjom w obsłudze zamówień i promocji z wykorzystaniem rozwiązań marketingowych oferowanych m.in. w ramach Systemu SARE. – dodaje Przemysław Marcol, Członek Zarządu