Kolejne wzrosty przychodów Grupy Digitree Group!

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Grupa Digitree Group (do niedawna działająca jako Grupa SARE) odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 42 626 tys. zł, wobec 34 012 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku. Oznacza to, że sprzedaż Grupy wzrosła o 8 614 tys. zł, tj. o 25% rok do roku. Dzięki wprowadzonym w tym roku programom optymalizującym koszty, strata Grupy w III kwartale 2019 r. zmalała w stosunku do dwóch poprzednich kwartałów br.

Grupa Kapitałowa Digitree Group w ubiegłym roku powiększyła się o dwa podmioty: Sales Intelligence S.A., oferującą usługi marketingowe dla branży e-commerce oraz Fast White Cat S.A., zajmującą się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. To właśnie w tych akwizycjach upatruje się przyczyny znacznego wzrostu skonsolidowanych przychodów. Wraz z przejęciami, portfolio usług Grupy istotnie się poszerzyło, dzięki czemu obecnie Digitree Group koncentruje się w szczególności na narzędziach i produktach dla branży e-commerce. Grupa oferuje klientom kompleksowe usługi w ramach digital marketingu, których fundamentem są posiadane przez nią unikatowe dane o zachowaniach oraz zainteresowaniach użytkowników sieci, własna technologia i narzędzia.  

EBITDA Grupy Kapitałowej w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 2 690 tys. zł, wobec 4 007 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o kwotę 1 317 tys. zł, tj. o 33%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 929 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Różnica w wyniku netto jest w szczególności związana ze zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz spadkiem kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO, które nie objęło znacznej części porównywalnego okresu w roku 2018.

 

Sam trzeci kwartał 2019 r. w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 r. przyniósł zauważalną poprawę wyników: przychody wzrosły o 2,5 mln zł, tj. o 22%, osiągając poziom 13 867 tys. zł, natomiast skonsolidowana strata netto zmniejszyła się o 41% z poziomu 360 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 214 tys. zł w III kwartale 2019 roku. Jednocześnie, skonsolidowana EBITDA wzrosła o 140% z poziomu 435 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 1 045 tys. zł w III kwartale 2019 roku.

 

Grupa Digitree Group wprowadziła w 2019 roku programy mające na celu optymalizację kosztów, a ich efekty zauważalne są już z kwartału na kwartał. Zmniejszyła się skonsolidowana strata netto: w I kwartale 2019 r. wyniosła 360 tys. zł, w II kwartale 355 tys. zł, natomiast w III kwartale już jedynie 214 tys. zł, skonsolidowana EBITDA w wysokości 1 045 tys. zł, osiągnięta w III kwartale 2019 r. uplasowała się na poziomie wyniku EBITDA wypracowanego w II kwartale 2019 roku, tj. w wysokości 1 111 tys. zł i jednocześnie na poziomie znacznie wyższym niż osiągnięty w I kwartale 2019 roku, tj. 533 tys. zł.

Z początkiem listopada 2019 r. spółka zmieniła swoją nazwę z SARE S.A. na Digitree Group S.A. Wraz ze zmianą nazwy spółka chce zbudować nową świadomość marki i wartości tworzących jej Grupę Kapitałową. Do tej pory Grupa utożsamiana była jedynie z branżą e-mail marketingową, natomiast do jej kompetencji należą znacznie szersze działania - świadczenie kompleksowych usług digitalowych, co zrodziło potrzebę nowego wypozycjonowania Grupy. Zmiana pozwoli na zoptymalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działań marketingowych, a także dzięki niej wsparty zostanie cross-selling produktów w ramach Grupy.

W ubiegłym tygodniu Digitree Group S.A. poinformowała o decyzji w sprawie otwarcia likwidacji jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej Digitree Group, tj. SARE GmbH z siedzibą w Görlitz. Decyzja ta uzasadniona była obecną sytuacją SARE GmbH – spółka ta aktualnie nie prowadzi w sposób aktywny działalności gospodarczej, natomiast warto zaznaczyć, że pozostałe spółki z Grupy rozpoczynają obecnie prężne zagraniczne działania: m.in. Fast White Cat S.A. rozpoczęła współpracę z Telecom Slovenije, w zakresie wdrożenia na platformie Magento.