Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 06.03.2024 r.

W marcu br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. Przedmiotem obrad będzie zatwierdzenie kooptacji oraz wybór Członka Rady Nadzorczej. 

Szczegóły związane z Walnym Zgromadzeniem, projekty uchwał czy wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania znajdują się na naszej stronie digitree.pl w zakładce poświęconej Walnym Zgromadzeniom.

Umieszczone zostały tam również dokumenty niezbędne do wypełnienia przez kandydatów na Członka Rady Nadzorczej. 

Zgłaszanie kandydatur przez akcjonariuszy powinno odbywać się w trybie zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, który został opisany w ogłoszeniu, a także zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa powyżej, opisane w § 26 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. Powyższy Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej, zakładka „Inwestorzy” a następnie „Ład Korporacyjny” i „Regulaminy”.