Zamykamy trzeci kwartał ze wzrostem przychodów na poziomie 15%, wzrostem EBITDA i pomniejszoną stratą netto!

Cała Grupa Kapitałowa Digitree Group podsumowała wyniki kolejnego kwartału bieżącego roku. Wyraźny wzrost odnotowaliśmy szczególnie w zakresie przychodów i wyniku EBITDA, natomiast strata netto wyraźnie zmalała. Wyniki trzech kwartałów narastająco pokazują jeszcze większy popyt na usługi Grupy -  skonsolidowane przychody wzrosły wówczas do poziomu 67 mln zł, tj. o blisko 18 proc. r/r.

Rekordowy dotychczas poziom sprzedaży, osiągnięty w dziewięciu miesiącach br. (wyższy o ponad 10 mln zł w stosunku do tego samego okresu ub.r.) w głównej mierze został wypracowany w segmencie Agencji Digital, tj. zwłaszcza w agencji kreatywnej JU:, wspierającej kampanie digital marketingowe największych firm. Przychody Grupy wzrosły szczególnie w ramach segmentu e-commerce, do którego zalicza się znaczna część klientów Digitree Group.

 

EBITDA naszej Grupy Kapitałowej w trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 2,27 mln zł wobec 2,65 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o kwotę 0,38 mln zł, tj. o 14,2% r/r. Grupa osiągnęła w trakcie dziewięciu miesięcy br. stratę netto na poziomie 0,86 mln zł, wobec straty sięgającej 8 tys. zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Na wynik finansowy pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Natomiast w analogicznym okresie sprawozdawczym bieżącego roku, zdarzenia jednorazowe nie miały miejsca.

 

 

 

Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych udało nam się w trzecim kwartale wypracować 29% wzrost r/r na EBITDA Grupy. Porównując pełne 9 miesięcy 2023 roku do analogicznego okresu ubiegłego roku, oczyszczonego o wynik zdarzenia jednorazowego, również udało nam się wypracować solidny 25,5% wzrost. Cieszy nas fakt, że wreszcie udaje nam się poprawiać rentowność Grupy. Jest to głównie efekt naszej pracy od strony kosztowej zarówno na poziomie Holdingu jak i pozostałych jednostek budżetowych. Wierzymy, że poprawiające się nastroje na rynku oraz obniżona baza kosztowa naszej Grupy, pozwolą nam w niedługim czasie pokazać wyniki na miarę naszego pełnego potencjału  - komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Przychody samego trzeciego kwartału 2023 roku wzrosły r/r o 2,87 mln zł, tj. 14,9 proc., natomiast strata netto wyniosła już jedyne 23 tys. zł. W tym samym okresie skonsolidowana EBITDA wzrosła o 0,2 mln zł, tj. 29 proc.

W trzecim kwartale 2023 roku oraz w porównywalnym okresie ubiegłego roku nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na szacunkowe wyniki ww. okresu.