Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku

Motywem przewodnim naszej Strategii jest odpowiedzialność za sukces Klientów Grupy w cyfrowym świecie. Chcemy rozwijać się poprzez skoncentrowane na Kliencie rozwiązania dla zdefiniowanych segmentów rynku, internacjonalizację biznesu, integrację grupowych procesów, narzędzi i działań, a także transakcje M&A, uzupełniające posiadane przez nas kompetencje.

 

Działamy z pasją, wierząc, że nasze technologiczne rozwiązania przyniosą Klientom nieograniczone możliwości rozwoju!

Nasza Strategia określa, w którym kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Dzięki niej możemy zaplanować, gdzie chcemy być i jakimi drogami będziemy podążać. Robimy to innowacyjnie, opierając się na wartościach, w które wspólnie wierzymy, czerpiąc ogromną radość z tego, co robimy z tak pełnym zaangażowaniem bo jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście ma sens.

 

Wizja i misja

 

Własne, technologiczne rozwiązania dają nieograniczone możliwości rozwoju 

Zdefiniowaliśmy trzy filary strategii, które będą mieć zasadniczy wpływ na osiągnięcie naszej nowej wizji przedsiębiorstwa jako europejskiego lidera transformacji cyfrowej w obszarze marketingu i sprzedaży.

TRZY FILARY STRATEGII GRUPY KAPITAŁOWEJ DIGITREE GROUP W LATACH 2021-2023:

 

I. ROZWÓJ PRODUKTÓW WDROŻENIOWYCH

II. INTERNACJONALIZACJA BIZNESU GRUPY I NASZYCH KLIENTÓW

III. EKOSYSTEM DIGITREE GROUP DLA E-COMMERCE

Nasza Grupa Kapitałowa dostrzega swoje silne strony oraz obecne i przyszłe szanse rozwoju, dlatego wyznaczyliśmy w ramach Strategii na lata 2021-2023 trzy filary i cele rozwojowe:

 

I. ROZWÓJ PRODUKTÓW WDROŻENIOWYCH

Najbardziej wymagającym i największym partnerom biznesowym proponowane są dedykowane usługi wdrożeniowe i eksperckie, dzięki czemu maksymalizujemy efekty w obszarach szczególnie ważnych dla każdego z nich. Do kluczowych inicjatyw strategicznych w ramach tego segmentu należy SARE Automation – unikatowe i zaawansowane rozwiązania marketing automation wraz z pełną analityką ich efektywności oraz Magento Commerce – projektowanie, tworzenie i wdrażanie sklepów internetowych na platformy e-commerce.

CO NAS WYRÓŻNIA:

  • 19 lat kompleksowych wdrożeń i dominacja w wybranych branżach. 
  • Nowe, autorskie technologie stworzone w oparciu o prace B&R, współfinansowane przez NCBiR.
  • Regionalny lider Magento Commerce.

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży produktów wdrożeniowych na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS (ang. Net Promoter Score - wskaźnik lojalności klientów) o 5 pkt r/r.

Realizacja: w 2021 roku Grupa osiągnęła wzrost w tym filarze na poziomie 63% r/r, w 2022 roku wzrost wyniósł 54%. Natomiast w 2023 roku w  ramach  rozwoju  produktów  wdrożeniowych, odnotowano skumulowany średni roczny wzrost przychodów  Grupy  na  poziomie  31%. 

 

II. INTERNACJONALIZACJA BIZNESU GRUPY I JEJ KLIENTÓW

Internacjonalizacja naszego biznesu jest możliwa dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami, takimi jak Channel Engine (platformą technologiczną pozwalającą na integrację z ponad 30 marketplace’ami w Europie i na świecie)  i Adobe (dzięki czemu wdrażamy e-commerce na platformy sprzedażowe przez lidera Magento Commerce w Europie Środkowej – Fast White Cat S.A.), co pozwoli Grupie Kapitałowej rozwijać inicjatywy takie jak Marketplaceme i Fast White Cat International. Działamy w czterech wymiarach:

a) Produkty i usługi Grupy realizowane w Europie Zachodniej na zlecenie tamtejszych lokalnych Klientów;

b) Produkty i usługi Grupy realizowane w Polsce na zlecenie zagranicznych firm;

c) Produkty i usługi Grupy realizowane w Europie Środkowej na zlecenie zagranicznych firm;

d) Produkty i usługi Grupy realizowane za granicą na zlecenie polskich firm. 

CO NAS WYRÓŻNIA:

  • Ekspertyza rynkowa oraz najszersze zaplecze technologiczne.
  • Partnerstwo z Channel Engine.
  • Fast White Cat jest liderem Magento Commerce w Europie Środkowej. 

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży do podmiotów spoza Polski na poziomie 22 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS o 5 pkt r/r.

Realizacja: w 2021 roku Grupa osiągnęła wzrost w tym filarze na poziomie 78% r/r, natomiast w 2022 roku na poziomie 57% r/r. W 2023 roku, w ramach  internacjonalizacji  biznesu, Emitent odnotował skumulowany średni  roczny wzrost przychodów Grupy na zakładanym poziomie 22%.

 

III. EKOSYSTEM DLA E-COMMERCE

Kompleksowa oferta umożliwiająca optymalizację całości aktywności e-sklepów. Dostarczamy zarówno pojedyncze narzędzia, jak również budujemy całe ekosystemy, obejmujące tworzenie platform e-commerce i narzędzi marketing automation, całościową strategię e-commerce’ową, integrację z kluczowymi marketplace’ami w Polsce i za granicą. Dzięki temu optymalizujemy całość aktywności Klienta w e-commerce w jednym miejscu. Dostosowujemy nasze działania do bieżącej sytuacji biznesów, ponieważ rozumiemy całość narzędzi e-handlu, a także posiadamy szeroki wachlarz własnych rozwiązań. Do kluczowych inicjatyw w tym zakresie należy: E-commerce One-Stop-Shop – wszystkie produkty Grupy oferowane w ramach wspólnej oferty przez dedykowany zespół strategicznej sprzedaży grupowej oraz Digitree E-commerce Consulting - usługi audytu i rekomendacji ekosystemu dla branży e-commerce. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Szeroki portfel własnych rozwiązań.
  • Umiejętność głębokiego dostosowania oferty do potrzeb Klienta.
  • Rozumienie całości narzędzi dla e-commerce.

AMBICJA STRATEGICZNA: zamierzamy osiągnąć skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy z segmentu e-commerce na poziomie 20 proc. w latach 2021-2023 oraz wzrost NPS o 5 pkt r/r.

Realizacja: w 2021 roku Grupa osiągnęła wzrost w tym filarze na poziomie 47% r/r, natomiast w 2022 roku 51% r/r. w 2023 roku w  ramach  inicjatywy  związanej  ze  stworzeniem ekosystemu e-commerce, Emitent odnotował skumulowany średni roczny wzrost przychodów Grupy na poziomie znacznie wyższym niż zakładany, tj. 49%.

 

Grupa przeprowadziła ponadto analizę wskaźnika NPS (wskaźnik  lojalności  klientów) w okresie obowiązywania Strategii. Założony w Strategii cel, tj. wzrost wskaźnika o 5 pkt r/r nie został osiągnięty w powyższych segmentach. Niemniej, w porównaniu do roku bazowego, tj. 2021 roku, we wszystkich segmentach odnotowany został bardzo  wyraźny wzrost zadowolenia Klientów i chęci polecania naszych usług innym podmiotom.

 

Przewagi konkurencyjne Grupy i rozwój naszych kompetencji w przyszłości

Nasza Grupa Kapitałowa zdobyła w ostatnich kilkunastu latach wysoką pozycję lidera w obszarze E-mail Marketingu, wdrożeń Magento Commerce, Performance Marketingu czy Data Warehouse. Ponadto obecna jest na kilku atrakcyjnych rynkach, tj. smart retargeting, rynek marketplace’ów czy marketing automation, charakteryzujących się wysokimi wzrostami i dużym potencjałem w kolejnych latach. Ważnym elementem Strategii jest również uzupełnianie i podwyższanie poziomu kompetencji Grupy, realizowane poprzez wewnętrzny inkubator projektów, rozwijający nowe innowacyjne inicjatywy biznesowe pochodzące z wnętrza Grupy lub przejęcia komplementarnych biznesów, które będą podnosić jakość oferty i tym samym budować naszą wartość.

 

inkubator i m&A2

 

Nowe cele finansowe Zarządu

Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 definiuje również nowe cele finansowe Zarządu.

 

 

Celem finansowym Zarządu Spółki było osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej na poziomie 17 proc. w latach 2021-2023 oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25 proc. w latach 2021-2023. Pierwszy z tych celów został zrealizowany, Grupa osiągnęła średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 18 proc., natomiast drugi cel nie został zrealizowany.

 

Wartości i kultura organizacji są fundamentem naszego wzrostu.

Choć różnimy się pod względem płci, wieku, doświadczenia czy zainteresowań, łączą nas wspólne wartości, które nie tylko definiują naszą organizację, czy relacje z Klientami, ale przede wszystkim dają nam energię i chęć do działania, ponieważ pokazują, że to ludzie są w centrum nasze uwagi.

DYNAMIKA I INNOWACJA

Na bieżąco śledzimy zmiany jakie zachodzą na rynku e-marketingu i marketing automation, w szczególności pod kątem innowacyjnych rozwiązań, które warto wkomponować do obecnego wachlarza usług i dostosowujemy swoje usługi do trendów w branży. Dzięki temu systemy i pozostałe usługi są dopasowane do potrzeb naszych Klientów oraz tendencji pojawiających się na rynku. Możliwie przewidujemy przyszłe zainteresowanie naszymi usługami i planujemy długofalowo, stale aktualizując zakres naszych ofert.

 

Chcemy się zmieniać, aby coraz lepiej i szybciej odpowiadać na zmieniające się warunki.

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE

Dzięki naszym autorskim narzędziom, unikatowym danym oraz wiedzy i doświadczeniu specjalistów możemy pracować z Klientami kompleksowo, prowadząc ich od celu po osiągnięcie zamierzonego efektu, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za realizowane działania. Korzystający z usług Grupy, mimo wielu podmiotów należących do Digitree Group, mają komfort współpracy z jednym partnerem biznesowym.

 

Wierzymy, że współpraca powoduje, że 1 + 1 to znacznie więcej niż 2. W Grupie mamy ekspertów z różnych dziedzin którzy razem tworzą wartość.

SZACUNEK I TRANSPARENTNOŚĆ

W Grupie najwyższymi wartościami są: szacunek, uczciwość, i transparentność. Komunikacja opiera się na zasadzie otwartości oraz równości.
Jesteśmy świadomi znaczenia i konieczności zapewnienia różnorodności, zwłaszcza przy wyborze władz oraz kluczowych managerów w Grupie Digitree Group. Nadrzędną zasadą jest poszanowanie i docenianie indywidualnych różnic poszczególnych członków zespołu i wykorzystywanie ich osobistego potencjału.
W Grupie Digitree Group sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i rasizmu, obowiązuje także bezwzględny zakaz mobbingu.

 

W stosunku do naszych Klientów i nas samych. Transparentność pozwala nam szybciej podejmować decyzje.

KLIENCI ZAWSZE W CENTRUM

Budujemy długofalowe relacje z Klientami. Jesteśmy uważni na ich potrzeby i stale doskonalimy wachlarz naszych usług. Komunikujemy się z zachowaniem najwyższych standardów transparentności, konkurencyjności oraz z poszanowaniem wartości i zasad etycznych wyznawanych przez naszych Klientów.

 

Bez Klientów nie byłoby naszej firmy. Ich potrzebny, obecne i przyszłe, definiują nasze zadania.

PODEJMUJEMY INTELIGENTNE RYZYKA

Inteligentne zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym elementem naszej działalności i stanowi fundament rozwoju Grupy Digitree Group. Dokonujemy bieżącej analizy i oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, a także ryzyka związanego ze specyfiką rynku, na którym działają wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy Digitree Group.

 

W naszej działalności brak ryzyka oznacza długofalową porażkę. Ryzykując, wybieramy nisze, dające dysproporcjonalne szanse rozwoju.

KAŻDY Z NAS JEST WŁAŚCICIELEM

To właśnie Pracownicy i Współpracownicy wraz z Klientami i akcjonariuszami, tworzą siłę Grupy Digitree Group i stanowią jej nieodłączny element. Każdy z nich jest ważny i definiuje Grupę jako całość, dlatego tak istotne są: dbałość o wizerunek Grupy i jej dobre imię, lojalność, przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i tych, zdefiniowanych w niniejszym Kodeksie i innych aktach wewnętrznych Spółek, budowanie właściwej kultury pracy oraz efektywnej, rzetelnej i transparentnej komunikacji.

 

Nie tylko jako Pracownicy odpowiedzialni za firmę, ale również managerowie komunikujący się ze wszystkimi wokół.

 

Zagadnienia środowiskowe, sprawy społeczne i pracownicze stanowią ważny element naszego rozwoju

Rozumiemy ryzyka, związane ze zmianami klimatu oraz nasz wpływ na kapitał naturalny, ludzki i społeczny. Łączymy perspektywy różnorodnych interesariuszy. Jesteśmy świadomi konieczności zapewnienia należytych warunków pracy, poszanowania i równych praw wszystkich pracowników oraz efektywnego dialogu z otoczeniem.

KAPITAŁ NATURALNY

Tak jak każda organizacja, wpływamy na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku bezpośredniej działalności, takiej jak spalanie paliw w obiektach biurowych lub samochodach służbowych, czy korzystanie z energii elektrycznej w biurach.

CELE: 

1.Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku. 

Cel został zrealizowany, Spółka nie tylko zmierzyła emisję gazów cieplarnianych w 2021 roku, ale sięgnęła nieco dalej, do przedpademicznego okresu, tj. 2019 roku. 

2023 - 107 t CO2e (Zakres 1: 51 t CO2e, Zakres 2: 56 t CO2e) *

2022 - 112 t CO2e (Zakres 1: 46 t CO2e, Zakres 2: 66 t CO2e) *

2021 - 147 t CO2e (Zakres 1: 53 t CO2e, Zakres 2: 93 t CO2e) *

2020 - 147 t CO2e (Zakres 1: 44 t CO2e, Zakres 2: 103 t CO2e) *

2019 - 240 t CO2e (Zakres 1: 73 t CO2e, Zakres 2: 167 t CO2e) *

*Emisja wyliczona metodą market-based. Dane historyczne zostały zaktualizowane, zgodnie z najnowszymi wskaźnikami emisji dla danego roku obliczeniowego.

2.Redukcja zużycia energii elektrycznej do końca 2023 roku (w porównaniu do 2019 roku).

Cel zrealizowany

3.Wprowadzenie ekologicznego papieru pochodzącego z recyklingu do końca 2023 roku.

Papier ekologiczny został wprowadzony w Digitree Group S.A. w 2022 roku.

KAPITAŁ LUDZKI

Digitree Group wykorzystuje w swojej działalności kapitał ludzki, którym są nasi pracownicy oraz dostawcy. Wnoszą oni duży wkład w nowoczesne rozwiązania technologiczne, oferowane przez Grupę.

CELE:

1.Wprowadzenie od 2021 roku wskaźnika ogólnej satysfakcji do pracowniczych ocen rocznych i zwiększenie jego poziomu w kolejnym roku kalendarzowym tj. 2022 roku.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa zrealizowała wśród swoich pracowników i współpracowników badanie satysfakcji w ramach cyklicznego podsumowania związanego z ocenami rocznymi. Wyniki bazowe, tj. wskaźnik ogólnej satysfakcji osiągnięty w 2021 roku zostanie wykorzystany do analizy porównawczej wykonanej w 2022 roku.

2.Wprowadzenie kwartalnych, sformalizowanych, grupowych spotkań zarządu z pracownikami Grupy począwszy od 2021 roku. 

Cel zrealizowany i kontynuowany w kolejnych latach.

3.Rozpoczęcie od 2021 roku monitoringu poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach zaszeregowania.

Cel został zrealizowany a jego wyniki znajdują się w kolejnej części podsumowania Strategii. 

4.Zwiększenie liczby szkoleń / pracownika w Grupie Kapitałowej do osiągnięcia poziomu 80% przeszkolonych pracowników w roku 2022 i w 2023.

Spółka zrealizowała liczbę szkoleń przypadających najednego pracownika w2023 roku odpowiednio do zamierzonego celu, umożliwiając im m.in. udziałw wewnętrznym projekcie obejmującym warsztaty i szkolenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Grupy przeprowadzono sześć warsztatów z obszaru AI w 2023 roku.

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Poszczególne grupy interesariuszy są dla nas bogatym źródłem inspiracji dlatego dbałość o te relacje jest jednym z naszych priorytetów.

CELE:

1.Zawiązanie współpracy z jedną z lokalnych uczelni wyższych do końca 2023 roku (program stażowy).

Cel nie został zrealizowany.

2.Wprowadzenie odgórnej kwoty wsparcia finansowego dla lokalnych inicjatyw społecznych począwszy od 2021 roku.

Cel zrealizowany. Emitent, począwszy od 2021 roku, wyznaczał roczną kwotę wsparcia finansowego dla lokalnychinicjatyw społecznych.

3.Wprowadzenie cyklicznych ankiet satysfakcji Klientów w spółce matce począwszy od 2021 roku (ankieta NPS) i zwiększenie poziomu satysfakcji Klientów w kolejnym 2022 roku o 5 pkt.

Emitent wprowadził i zrealizował wokresie obowiązywania strategii cykliczne ankiety satysfakcji klientów. Poziom satysfakcji w 2022 roku zwiększył się zgodnie z założeniami o ponad 5 pkt.

 

Spółka Digitree Grup jest świadoma zagrożeń, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne oraz dalsza światowa emisja gazów cieplarnianych na obecnym poziomie. Zmiany te mogą spowodować wiele szkodliwych konsekwencji, nie tylko znajdujących odzwierciedlenie w środowisku naturalnym, ale również konsekwencji społecznych i ekonomicznych. Problem ten stanowi szczególnie trudne wyzwanie dla wszystkich organizacji. Łagodzenie zmian klimatycznych związane jest nie tylko z ryzykami, ale także szansami i możliwościami, co wpływa na liczne procesy decyzyjne spółek. Przeczytaj więcej o ryzykach związanych ze zmianą klimatu. 

 

Równość wynagrodzeń

Równość jest jedną z tych wartości, która pozwala rozwijać się ludziom i firmom w naturalny sposób. Jej promowanie oraz szeroki dialog z pracownikami w kwestiach związanych z równym traktowaniem to fundament zwalczania dysproporcji w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. To właśnie od tych elementów Spółka Digitree Group S.A. rozpoczęła działania zmierzające do zbadania ewentualnych różnic w zarobkach przedstawicieli obu płci na poszczególnych poziomach zaszeregowania. Coraz większa przejrzystość systemu wynagradzania jest elementem realizowania zasady równych płac. Utajnianie informacji o potencjalnych nierównościach uniemożliwia dokonanie porównań, głębszą analizę, a tym samym nie sprzyja zasadzie równego wynagradzania pracowników. Spółka, zgodnie z założeniami zawartymi w swojej strategii biznesowej oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, począwszy od 2021 roku rozpoczęła monitorowanie wskaźnika Gender Pay Gap Ratio (GPGR) w całej Grupie Kapitałowej.

Wskaźnik GPGR (Gender Pay Gap Ratio) został obliczony wg wzoru:

GPGR=|(PWK/PWM)-1|

w oparciu o całkowity koszt pracodawcy i przy uwzględnieniu wszystkich innych składników, takich jak dodatki, premie i otrzymane nagrody, a także wszelkie wynagrodzenia wynikające z umów B2B. Wartość wskaźnika przyjmuje wartości dodatnie niezależnie od tego, czy w Spółce wyższe przeciętne wynagrodzenia otrzymują kobiety, czy mężczyźni. W przypadku osiągnięcia równości wynagrodzeń, wartość wskaźnika wynosi 0%. 

Do obliczenia wskaźnika, Spółka podzieliła pracowników oraz współpracowników w oparciu o siedmiostopniową skalę, gdzie 1 oznacza pracowników początkujących, natomiast 7 - osoby zarządzające, tj. Zarząd Digitree Group S.A. Podane wyniki dotyczą poziomów, co do których wskaźnik ma zastosowanie, tj. w których występują przedstawiciele obu płci.

 

Digitree Group S.A. 2021:*

 

gpgr spółka 2021

 

Grupa Kapitałowa Digitree Group 2021:*

 

gpgr grupa 2021

Digitree Group S.A. 2022:*

Grupa Kapitałowa Digitree Group 2022:*

*Z analizy wyłączono pracowników IT z powodu znikomego udziału kobiet w łącznej liczbie tych pracowników z uwagi na specyfikę branży technologicznej, w której działa Spółka, a w której mężczyźni stanowią znaczącą większość.

 

Analiza wyników Digitree Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej Digitree Group wskazuje na to, iż odchylenia od całkowitej równości wynagrodzeń, występują w obu kierunkach, tj. na niektórych poziomach zaszeregowania kobiety otrzymują wyższe średnie wynagrodzenia, natomiast na innych poziomach są to mężczyźni. Dlatego odchylenia występujące w granicach 10% wydają się być wynikiem naturalnej dynamiki biznesu.

Digitree Group S.A. dostrzega szereg ryzyk, związanych z biernością w zakresie działań zmierzających do równości wynagrodzeń. Pierwszym z nich jest ryzyko utrwalania obecnych w społeczeństwie stereotypów na temat aktywności zawodowej kobiet, co prowadzić może do marginalizacji ich udziału w biznesie, bądź ograniczania go tylko do zajmowania stanowisk pomocniczych. Utrata części kadry, zwłaszcza kobiet, bądź osłabienie zaangażowania części pracowników, związane z niewłaściwym podejściem do tematu równości płci, zwłaszcza w zakresie płac, stanowi kolejne ryzyko, prowadzące do braku różnorodnych zespołów i jednocześnie osłabienia ich potencjału, obniżenia satysfakcji z pracy czy lojalności pracowników. Spółka zamierza dążyć do utrzymania bądź poprawy wskaźników w możliwie niedalekiej przyszłości. W celu likwidacji dysproporcji Spółka przeprowadza bieżące analizy dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych segmentach i poziomach oraz analizy oferowanych wynagrodzeń w momencie zatrudnienia względem GPGR, tak aby jedynym kryterium różnicującym były kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przyszłego pracownika (w procesie rekrutacji na nowe stanowiska pracy oferowane są wynagrodzenia w takiej samej wysokości niezależnie od kryterium płci).

 

Mapa Strategii drogowskazem do osiagnięcia naszych celów!

 

Strategia określa, w którym kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Niezwykle ważne jest jednak nie tylko określenie założeń i celów, do których dążymy, ale zdefiniowanie drogi, którą chcemy podążać, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu. Tym samym, Digitree Group będzie dążyć nie tylko do realizacji ambicji strategicznych w trzech filarach wzrostu biznesu, ale również do realizacji szeregu innych wskaźników w odpowiednich obszarach Strategii. Doskonale obrazuje to nasza  Mapa Strategii.

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ

Poszczególne elementy realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku zostały przydzielone odpowiednim Członkom Zarządu Spółki, pełniącym zasadnicze role w materializacji założonych celów. Tym samym kwestie rozwoju oferowanych rozwiązań i projektów oraz strategia marketingowa Grupy przypisane zostały Wiktorowi Mazurowi, Członkowi Zarządu ds. produktów, który odpowiada jednocześnie za spójność technologiczną oraz wzmacnianie synergii i potencjału biznesowego poszczególnych elementów oferty, takich jak np. SARE Automation czy Revhunter. Zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o stronę formalnoprawną działalności Grupy podlegają Przemysławowi Marcolowi, Członkowi Zarządu ds. Korporacyjnych. Nadzoruje on wszelkie kwestie związane z zapewnieniem zgodności działalności z normami, praktykami i zaleceniami zewnętrznymi i wewnętrznymi (compliance) oraz Human Resources. Kwestie finansowe, księgowe oraz controllingowe nadzoruje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Spółki. Pozostałe elementy Strategii, takie jak definiowanie segmentów docelowych, dla których tworzona jest oferta Grupy, internacjonalizacja Grupy Kapitałowej rozumiana jako pozyskiwanie klientów zagranicznych oraz realizacja międzynarodowych wdrożeń czy integracja procesów, narzędzi, działań oraz zespołów również przypisane zostały Prezesowi Zarządu Digitree Group S.A. Odpowiedzialny jest on także za ogólny rozwój jednostek biznesowych, koordynację całości Grupy, wewnętrzne synergie oraz budowanie wartości Grupy.