Przedstawiamy wyniki finansowe Grupy za 2023 rok w kontekście ostatnich wyzwań rynkowych branży

Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz licznych wyzwań nasza Grupa zanotowała znaczący wzrost EBITDA w porównaniu z rokiem 2022, przy uwzględnieniu wyłączenia wpływu zdarzenia jednorazowego.

W roku 2023, nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 10 mln zł, osiągając poziom nieco ponad 89,5 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża bezpośrednia natomiast wzrosła o niemal 1 mln zł, tj. 1,8%. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był rozwój segmentu Agencji Digital, zwłaszcza agencji kreatywno-digitalowej JU:, która specjalizuje się w strategii i kreacji, kampaniach zintegrowanych, brand experience, content marketingu, influencer marketingu, social mediach, eventach czy web developmencie.

 

 

Wykres 1.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2021-2023 (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group w roku 2023 wyniosła blisko 3,3 mln zł, co oznacza spadek o 8,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast na wynik finansowy 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Porównując wynik EBITDA 2023 roku do 2022 roku, oczyszczonego o powyższe zdarzenie jednorazowe, EBITDA wzrosła o 19,9%. W samym czwartym kwartale 2023 roku EBITDA wzrosła o 9% r/r. Powyższe bardzo trafnie obrazuje prezentacja wyników Grupy.

 

 

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w 2023 roku zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez wymagające warunki makroekonomiczne. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 2,7% w porównaniu rocznym miał istotny wpływ na klientów Grupy, z których ponad 40% działa w branży e-commerce, oraz ich zdolność do alokacji środków na działania z zakresu marketingu internetowego i implementację platform e-commerce. Ograniczenie konsumpcji w szczególności dotyczyło segmentów, w których kanał internetowy odgrywa istotną rolę w procesie sprzedaży, takich jak sprzęt elektroniczny, AGD, meble czy moda. Z drugiej strony, wysoki poziom inflacji generował presję kosztową w działalności Grupy.

Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych udało nam się poprawić porównywalną EBITDA w stosunku do roku ubiegłego. Jest to głównie zasługą wprowadzenia procesów optymalizacyjnych, zarówno w jednostkach biznesowych jak i na poziomie kosztów ogólnych holdingu. Wierzymy, że poprawa otoczenia e-commerce’owego, które jest największym źródłem naszych przychodów, pozwoli naszym klientom na powrót do większych wydatków na digital marketing i rozwój platform w tym kanale. A to, w połączeniu z naszą mniejszą bazą kosztową, pozwoli na osiągnięcie wyniku na miarę naszego potencjału. - komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

 

Wykres 2. EBITDA 2021-2023 (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

Wykres 3. EBITDA 2021-2023 oczyszczona o zdarzenia jednorazowe (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Cały raport roczny można przeczytać tutaj.

Czat inwestorski Digitree Group wraz z prezentacją wyników dla zainteresowanych działalnością i otoczeniem rynkowym Grupy odbędzie się już 22.04.2024 roku o godz. 12:00 w tym miejscu.