Znamy już szacunkowe dane finansowe naszej Grupy za 2023 rok

Mimo wyzwań i zmiennych warunków rynkowych, nasza Grupa wypracowała w 2023 roku wyraźny wzrost EBITDA względem wyniku 2022 roku, oczyszczonego o zdarzenie jednorazowe. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2023 roku zwiększyły się o blisko 10 mln zł, osiągając poziom nieco ponad 89,5 mln zł. To wzrost o 12,1 proc. w stosunku do 2022 roku, który w głównej mierze został wypracowany w segmencie Agencji Digital, tj. zwłaszcza w agencji kreatywnej JU:. Pomimo stabilnego wzrostu przychodów ze sprzedaży, Grupa stanęła przed wieloma wyzwaniami, związanymi ze słabnącym popytem konsumenckim w 2023 roku, wynikającymi wprost z sytuacji makroekonomicznej w Polsce. 

EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group w 2023 roku wyniosła blisko 3,3 mln zł wobec 3,6 mln zł w poprzednim roku, tzn. spadła o kwotę 0,3 mln zł, tj. o 8,2 proc. r/r. Natomiast na wynik finansowy 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Porównując wynik EBITDA 2023 roku do 2022 roku, oczyszczonego o powyższe zdarzenie jednorazowe, Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost na poziomie 545 tys. zł, tj. 19,9%.

Ponadto, Grupa osiągnęła stratę netto na poziomie 0,78 mln zł, wobec zysku sięgającego 0,28 mln zł w 2022 roku.

Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych udało nam się poprawić porównywalną EBITDA w stosunku do roku ubiegłego. Jest to głównie zasługą wprowadzenia procesów optymalizacyjnych, zarówno w jednostkach biznesowych jak i na poziomie kosztów ogólnych holdingu. Wierzymy, że poprawa otoczenia e-commerce’owego, które jest największym źródłem naszych przychodów, pozwoli naszym klientom na powrót do większych wydatków na digital marketing i rozwój platform w tym kanale. A to, w połączeniu z naszą mniejszą bazą kosztową, pozwoli na osiągnięcie wyniku na miarę naszego potencjału.  - komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Przychody samego czwartego kwartału 2023 roku utrzymały się na poziomie przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (nieznaczny spadek o 1,7 proc.), natomiast zysk netto spadł w tym okresie o 192 tys. zł. Skonsolidowana EBITDA wzrosła w stosunku do 2022 roku o 83 tys. zł, tj. 9 proc. 

W czwartym kwartale 2023 roku oraz w porównywalnym okresie ubiegłego roku nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na szacunkowe wyniki ww. okresu.

 

Analizując wyniki finansowe Grupy Emitenta za poszczególne kwartały roku 2023, można zauważyć wyraźny wzrost we wszystkich kluczowych pozycjach.

Raport z szacunkowymi wynikami za 2023 rok można zobaczyć TUTAJ.