Digitree Group podsumowuje Q1 2024: 20,4 mln zł przychodów oraz wynik EBITDA na poziomie 0,68 mln zł

Skonsolidowana sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie nieco ponad 20 mln zł, wynik EBITDA zwiększył się o blisko 40 proc., a strata netto zmalała o 0,1 mln zł. Grupa monitoruje oczekiwania klientów dotyczące oferowanych rozwiązań, dzięki czemu aktualna oferta odzwierciedla najnowsze trendy w digital marketingu oraz sztucznej inteligencji.

 

Wpływy Grupy w Q1 2024

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group osiągnęły poziom 20,4 mln zł w pierwszym kwartale br. To niewielki spadek o 1,3 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2023 roku i wzrost o 14,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Marża bezpośrednia wyniosła natomiast 12,4 mln zł i również nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim (o 6%). Powyższe zmiany spowodowane były w głównej mierze wynikiem spadku przychodów osiągniętych przez segment E-commerce Software House, który z kolei był efektem trudnych warunków rynkowych w tym obszarze.

 

Zobacz komentarz wideo Konrada Żaczka, Prezesa Zarządu Digitree Group S.A. do wyników za Q1 2024!

 

Wykres 1.
Przychody i marża bezpośrednia Grupy Kapitałowej Digitree Group

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Wynik netto i EBITDA

Strata netto Grupy wyniosła 0,72 mln zł, wobec straty sięgającej ok. 0,82 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku i 0,79 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku. Ponadto, EBITDA w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła niemal 0,68 mln zł, wobec blisko 0,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 39% r/r) i 0,39 mln zł w porównywalnym okresie 2022 roku.

 

Wykres 2.
EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group

Źródło: Digitree Group S.A.

 

 

Cieszy nas, iż w tych wymagających warunkach rynkowych poprawiliśmy rok do roku wynik na poziomie EBITDA Grupy już trzeci kwartał z rzędu. Pomimo niższego wyniku w segmencie E-commerce Software House, praca nad stroną kosztową naszej agencji performance’owej oraz  holdingu wraz z dobrymi wynikami od strony przychodowej i marżowej segmentu Digital Media i agencji kreatywno-strategicznej, przynosi oczekiwane przez nas efekty. Wierzymy również, że podejmowane inicjatywy rozwojowe w niemal wszystkich segmentach naszej Grupy pozwolą nam na dalszą poprawę wyników w kolejnych kwartałach. - komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Wpływ na wynik skonsolidowanej EBITDA Digitree Group miały m.in. nakłady na prace rozwojowe, które zmniejszyły się w ramach całej Grupy Kapitałowej z 630 tys. zł w pierwszym kwartale 2023 roku do 410 tys. zł w tym samym okresie 2024 roku. Powyższe wynikało z jednoczesnego zwiększenia nakładów w ramach prac rozwojowych spółki Digitree Group S.A. związanych z systemem marketing automation SARE oraz zakończeniem prac rozwojowych w ramach spółki Fast White Cat S.A., będących częścią projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotyczącego autoadaptacyjnego interfejsu sklepu internetowego.

Ponadto, w pierwszym kwartale 2024 roku w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęto amortyzację systemów SARE oraz INIS, która wyniosła w tym okresie nieco ponad 225 tys. zł, co przyczyniło się do wzrostu amortyzacji na poziomie skonsolidowanych wyników Grupy oraz wpłynęło na poziom zysku brutto i netto Grupy Kapitałowej Digitree Group.

 

 

 

Tabela 1.
Wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group (w tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Tabela 2.
Kwartalne wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w latach 2022-2024 (w tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Raport kwartalny za Q1 ‘24 znajduje się TUTAJ.