Informacje poufne

Rejestracja spółki zależnej Emitenta

31.12.2018 r. PDF • 105.94 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji

14.12.2018 r. PDF • 118.7 KB

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

14.12.2018 r. PDF • 127.72 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie przez Emitenta akcji spółki Fast White Cat S.A.

14.12.2018 r. PDF • 109.48 KB

: Rejestracja spółki zależnej Emitenta

12.12.2018 r. PDF • 104.85 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku

14.11.2018 r. PDF • 124.49 KB

Zwrotne przeniesienie własności udziałów

31.10.2018 r. PDF • 107.46 KB

Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE

30.10.2018 r. PDF • 112.24 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku

14.08.2018 r. PDF • 96.05 KB

Aktualizacja ceny transakcji

30.07.2018 r. PDF • 81.22 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku

27.04.2018 r. PDF • 95.33 KB

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji

27.04.2018 r. PDF • 96.91 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence.

27.04.2018 r. PDF • 95.91 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

25.04.2018 r. PDF • 94.24 KB

Rejestracja połączenia spółek zależnych.

16.03.2018 r. PDF • 96.51 KB

Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.

09.03.2018 r. PDF • 346.25 KB

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

09.03.2018 r. PDF • 346.56 KB

Umowy istotne

07.03.2018 r. PDF • 344.46 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017.

21.02.2018 r. PDF • 95.84 KB

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

08.02.2018 r. PDF • 348.59 KB

TREŚĆ ŻĄDANIA AKCJONARIUSZA DO ESPI 04/2018

06.02.2018 r. PDF • 282.26 KB

Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

06.02.2018 r. PDF • 412.42 KB

TREŚĆ STANOWISKA ZARZĄDU

03.01.2018 r. PDF • 1088.77 KB

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

03.01.2018 r. PDF • 343.29 KB