Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2021 rok

06.04.2022 r. PDF • 159.58 KB

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez Emitenta.

17.03.2022 r. PDF • 145.69 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.61 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.65 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 151.65 KB

Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 136.71 KB