Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2023 rok.

08.04.2024 r. PDF • 176.07 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.

13.02.2024 r. PDF • 146.05 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

12.02.2024 r. PDF • 146.92 KB

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy

08.02.2024 r. PDF • 145.06 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

19.01.2024 r. PDF • 136.79 KB