Informacje poufne

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

11.05.2021 r. PDF • 147.28 KB

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

10.05.2021 r. PDF • 122.9 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

30.04.2021 r. PDF • 156.91 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku

22.04.2021 r. PDF • 137.71 KB

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

20.04.2021 r. PDF • 133.97 KB

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

20.04.2021 r. PDF • 138.24 KB

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok

06.04.2021 r. PDF • 161.96 KB

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

04.03.2021 r. PDF • 136.39 KB

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 r. PDF • 137.24 KB

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 r. PDF • 136.45 KB

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 r. PDF • 135.42 KB

Załącznik do raportu - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group 2021-2023

26.01.2021 r. PDF • 8830.71 KB

Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki

26.01.2021 r. PDF • 159.46 KB