Raporty roczne

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za rok obrotowy 2012

31.12.2012 r. PDF • 259.24 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2012 cz. 2

31.12.2012 r. PDF • 12785.85 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2012 cz. 1

31.12.2012 r. PDF • 12160.33 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2012 cz. 4

31.12.2012 r. PDF • 4556.49 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2012 cz. 1

31.12.2012 r. PDF • 12527.07 KB

Jednostkowy raport roczny SARE S.A. za 2012 cz. 3

31.12.2012 r. PDF • 13020.62 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2012 cz. 2

31.12.2012 r. PDF • 10892.79 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2012 cz. 3

31.12.2012 r. PDF • 11822.4 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012

31.12.2012 r. PDF • 259.99 KB

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SARE S.A. za 2012 cz. 4

31.12.2012 r. PDF • 5304.81 KB