Raporty roczne

List Prezesa do Raportu Rocznego GK Digitree Group

31.12.2023 r. XML • 1399.58 KB

Wybrane Dane Finansowe GK Digitree Group

31.12.2023 r. XML • 1336.82 KB

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Digitree Group

31.12.2023 r. ZIP • 574.95 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Digitree Group

31.12.2023 r. XML • 7572.1 KB

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. Skonsolidowany Raport Roczny

31.12.2023 r. XML • 1263.99 KB

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego RR

31.12.2023 r. XML • 568.21 KB

Oświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu Rocznego

31.12.2023 r. XML • 1415.15 KB

Ocena RN do Skonsolidowanego Raportu Rocznego

31.12.2023 r. XML • 1458.12 KB

Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu Rocznego

31.12.2023 r. XML • 1285.4 KB

Ocena RN do Jednostkowego Raportu Rocznego

31.12.2023 r. XML • 1166.53 KB

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Raportu Rocznego

31.12.2023 r. XML • 485.69 KB

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. Raport Roczny

31.12.2023 r. XML • 1002.92 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Digitree Group S.A.

31.12.2023 r. XML • 6643.67 KB

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Digitree Group S.A.

31.12.2023 r. XML • 5120.68 KB

Wybrane Dane Finansowe Digitree Group S.A.

31.12.2023 r. XML • 999.6 KB

List Prezesa do Raportu Rocznego Digitree Group S.A.

31.12.2023 r. XML • 1118.6 KB