Raporty roczne

Wybrane Dane Finansowe GK Digitree Group 2021

31.12.2021 r. XML • 132.95 KB

List Prezesa Zarządu do Skonsolidowanego Raportu Rocznego 2021

31.12.2021 r. XML • 1299.81 KB

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. Skonsolidowany Raport Roczny 2021

31.12.2021 r. XML • 593.05 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta Raport roczny GK Digitree Group 2021

31.12.2021 r. XML • 909.85 KB

Oświadczenie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. Skonsolidowany Raport Roczny 2021

31.12.2021 r. XML • 2757.37 KB

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2021 rok

31.12.2021 r. ZIP • 1920.08 KB

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2021 rok

31.12.2021 r. XML • 20154.76 KB

Wybrane Dane Finansowe Digitree Group S.A.

31.12.2021 r. XML • 132 KB

List Prezesa Zarządu do Raportu Rocznego Digitree Group S.A. 2021

31.12.2021 r. XML • 1335.29 KB

Oświadczenie Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. Skonsolidowany Raport Roczny 2021

31.12.2021 r. XML • 2861.55 KB

Sprawozdanie Zarządu z działalności Digitree Group S.A. za 2021 rok

31.12.2021 r. XML • 17797.88 KB

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2021

31.12.2021 r. XML • 802.73 KB

Sprawozdanie finansowe Digitree Group S.A. za 2021 rok

31.12.2021 r. XML • 7022.72 KB

Oświadczenie Zarządu Digitree Group S.A. Raport Roczny 2021

31.12.2021 r. XML • 652.47 KB