Raporty roczne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 rok

31.12.2020 r. PDF • 3025.14 KB

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 rok

31.12.2020 r. PDF • 5529.72 KB

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania - Raport Roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group

31.12.2020 r. PDF • 204.55 KB

Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. Skonsolidowany Raport Roczny

31.12.2020 r. PDF • 652.78 KB

Sprawozdanie finansowe Digitree Group S.A. za 2020 rok

31.12.2020 r. PDF • 2443.91 KB

Sprawozdanie zarządu z działalności Digitree Group S.A. za 2020 rok

31.12.2020 r. PDF • 4941.04 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta Raport roczny Digitree Group S.A.

31.12.2020 r. PDF • 201.13 KB

Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Raport roczny 2020 Digitree Group S.A.

31.12.2020 r. PDF • 638.15 KB