Chcesz wiedzieć więcej
o digital marketingu?

Przeczytaj nasze najnowsze artykuły i skorzystaj z wiedzy ekspertów Digitree Group!
Dowiedz się jak osiągnąć lepsze efekty kampanii e-mailingowych i stosować dobre praktyki w marketingu online.

33-proc. wzrost wpływów i 28-proc. wzrost EBITDA w Q3’2021. Jesteśmy dumni!

33-proc. wzrost wpływów i 28-proc. wzrost EBITDA w Q3’2021. Jesteśmy dumni!

Nasza Grupa w trzecim kwartale 2021 roku zwiększyła skonsolidowane przychody o 33 proc., odnotowała 28-proc. wzrost EBITDA, a także odrobiła stratę z poziomu 0,5 mln zł do 0,2 mln zł zysku netto. Wyniki trzech kwartałów 2021 roku przedstawiają się równie korzystanie: skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się aż o 29 proc. r/r do poziomu 49,1 mln zł. Grupa osiągnęła też 0,4 mln zł zysku netto, zamiast straty 0,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Powyższe wyniki potwierdzają słuszność przyjętej z początkiem roku i konsekwentnie realizowanej przez Grupę strategii rozwoju.  

Grupa Digitree Group szacuje wyniki za trzy kwartały 2021 roku

Grupa Digitree Group szacuje wyniki za trzy kwartały 2021 roku

Mamy już szacunkowe skonsolidowane wyniki osiągnięte w trzech kwartałach 2021 roku. Skonsolidowana sprzedaż zwiększyła się aż o 29 proc. r/r, a zysk netto wzrósł do poziomu 0,4 mln zł.

Wzrost wpływów Grupy Digitree Group sięga już 29 proc. [szacunki]

Wzrost wpływów Grupy Digitree Group sięga już 29 proc. [szacunki]

Opublikowaliśmy szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w trzech kwartałach 2021 roku. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła aż o 29 proc. r/r.!

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 04.11.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 04.11.2021 r.

Zarząd Digitree Group S.A. zwołał na dzień 04.11.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W porządku obrad znalazło się zatwierdzenie kooptacji Członka RN, zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki, a także zmiany w Statucie i regulaminach.

 

Omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza 2021 r.  [wywiady wideo]

Omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza 2021 r. [wywiady wideo]

Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group S.A., omówił wyniki finansowe pierwszego półrocza oraz opowiedział o starcie nowego projektu opartego o sztuczną inteligencję! Ponadto, dostarczył wielu ciekawych informacji o innowacyjnych projektach prowadzonych obecnie w Grupie oraz planach na kolejne miesiące. Zobacz nagrania z wywiadów.