Raporty ESPI

Zawiadomienie Pana K. Dębowskiego o zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A.

03.07.2012 r. PDF • 250.94 KB

Zawiadomienie o przekroczeniu przez Amalfrida w górę 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A.

03.07.2012 r. PDF • 385.7 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

03.07.2012 r. PDF • 468.15 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie w górę 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

03.07.2012 r. PDF • 389.35 KB

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 22.06.2012r.

26.06.2012 r. PDF • 430.69 KB

SAR - akcjonariusze 5% głosow na ZWZ

26.06.2012 r. PDF • 249.86 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki SARE S.A. przez Pana Krzysztofa Dębowskiego

22.06.2012 r. PDF • 89.26 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

22.06.2012 r. PDF • 390.38 KB

SAR-zawiadomienie Vasto

21.06.2012 r. PDF • 155.54 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

21.06.2012 r. PDF • 437.02 KB

Zawiadomienie Amalfrida na ZWZ SARE S.A.

06.06.2012 r. PDF • 107.76 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie w górę 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

06.06.2012 r. PDF • 469.31 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2012 z 06.06.2012 r.

06.06.2012 r. PDF • 516.28 KB

Zawiadomienie o przekroczeniu 15% głosów Pana Krzysztofa Dębowskiego na ZWZ SARE S.A.

06.06.2012 r. PDF • 108.51 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2012 z 06.06.2012 r.

06.06.2012 r. PDF • 440.85 KB

Zawiadomienie o przekroczenie 15% udziału głosów na ZWZ SARE S.A. przez Pana Krzysztofa Dębowskiego

06.06.2012 r. PDF • 108.51 KB

Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów od Amalfrida na ZWZ SARE S.A

06.06.2012 r. PDF • 107.76 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

06.06.2012 r. PDF • 469.61 KB

Projekty uchwał WZA SARE Amalfrida

04.06.2012 r. PDF • 408.02 KB

SAR-Projekty uchwał na ZWZ

04.06.2012 r. PDF • 458.48 KB

SAR-ogłoszenie o zmianie porządku obrad na ZWZ

04.06.2012 r. PDF • 660.13 KB

SAR-statut spółki akcyjnej SARE S.A. tekst jednolity 22.06.2012

04.06.2012 r. PDF • 199.39 KB

Zgłoszenie zmian do porządku obrad Amalfrida

04.06.2012 r. PDF • 452.45 KB

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

04.06.2012 r. PDF • 420.3 KB

SAR-wzór pełnomocnictwa na ZWZ

04.06.2012 r. PDF • 929.46 KB

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

04.06.2012 r. PDF • 411.88 KB

SARE S.A. wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania

22.05.2012 r. PDF • 807.32 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

22.05.2012 r. PDF • 389.72 KB

SARE S.A. projekty uchwał ZWZ 22.06.2012

22.05.2012 r. PDF • 326.47 KB

SARE S.A. statut spółki akcyjnej tekst jednolity 22.06.2012

22.05.2012 r. PDF • 281.29 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2012 z 06.04.2012 r.

06.04.2012 r. PDF • 383.89 KB

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2011 z 05.04.2012 r.

06.04.2012 r. PDF • 394.62 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

05.04.2012 r. PDF • 391.17 KB

Zawiadomienie Vasto Investment s.a.r.l.

05.04.2012 r. PDF • 584.52 KB

Zawiadomienie o transakcjach

02.04.2012 r. PDF • 528.6 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

02.04.2012 r. PDF • 388.7 KB

Zawiadomienie o transakcjach

31.01.2012 r. PDF • 380.86 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

31.01.2012 r. PDF • 388.32 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

31.01.2012 r. PDF • 388.59 KB

Zawiadomienie o transakcjach

31.01.2012 r. PDF • 308.1 KB

Zawiadomienie o transakcjach

31.01.2012 r. PDF • 266.17 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

31.01.2012 r. PDF • 388.38 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

31.01.2012 r. PDF • 388.56 KB

Zawiadomienie o transakcjach

31.01.2012 r. PDF • 273.38 KB