Raporty ESPI

21/2015 Korekta raportu nr 21/2015 dotyczącego zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

14.10.2015 r. PDF • 258.21 KB

21/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

01.10.2015 r. PDF • 217.84 KB

20/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SARE S.A.

21.09.2015 r. PDF • 289.69 KB

19/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

21.09.2015 r. PDF • 120.39 KB

18/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

21.09.2015 r. PDF • 255.73 KB

17/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

07.09.2015 r. PDF • 120.72 KB

16/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 sierpnia 2015 r.

21.08.2015 r. PDF • 300.65 KB

14/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

23.07.2015 r. PDF • 5142.29 KB

13/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

15.07.2015 r. PDF • 157.5 KB

12/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r.

16.06.2015 r. PDF • 269.51 KB

10/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

25.05.2015 r. PDF • 309.37 KB

09/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

18.05.2015 r. PDF • 263.89 KB

08/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

15.05.2015 r. PDF • 217.27 KB

07/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

16.04.2015 r. PDF • 232.38 KB

06/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 27 lutego 2015 r.

06.03.2015 r. PDF • 293.36 KB

04/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

30.01.2015 r. PDF • 234.96 KB

03/2015 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

22.01.2015 r. PDF • 418.82 KB

02/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 9 stycznia 2015 r.

16.01.2015 r. PDF • 292.75 KB