Raporty ESPI

29/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

06.12.2023 r. PDF • 195.07 KB

28/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

30.11.2023 r. PDF • 134.12 KB

27/2023 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za trzy kwartały 2023 roku

31.10.2023 r. PDF • 138.73 KB

26/2023 Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

11.09.2023 r. PDF • 140.28 KB

25/2023 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku

21.08.2023 r.

24/2023 Umowy istotne

17.08.2023 r.

23/2023 Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

17.08.2023 r.

22/2023 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

15.08.2023 r.

21/2023 Rejestracja zmian Statutu Spółki

31.07.2023 r.

20/2023 Wybór biegłego rewidenta

23.06.2023 r.

19/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 15.06.2023 r.

15.06.2023 r.

18/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

15.06.2023 r.

17/2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 15.06.2023 r.

15.06.2023 r.

16/2023 Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

23.05.2023 r.

15/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

18.05.2023 r.

14/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

04.05.2023 r.

13/2023 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2023 roku

28.04.2023 r.

12/2023 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

28.04.2023 r.

11/2023 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

11.04.2023 r.

10/2023 Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach za 2022 rok

07.04.2023 r.

08/2023/K Korekta raportu bieżącego nr 8/2023 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

03.04.2023 r.

09/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

16.03.2023 r.

08/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10.03.2023 r.

07/2023 Informacja o rozpoczęciu procesu połączenia spółek zależnych od Emitenta

07.03.2023 r.

06/2023 Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na rozpoczęcie procesu połączenia spółek zależnych

07.03.2023 r.

05/2023 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2022 rok

17.02.2023 r.

04/2023 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania oraz umowy kredytu dewizowego

13.02.2023 r.

03/2023 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

08.02.2023 r.

02/2023 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

30.01.2023 r.

01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

09.01.2023 r.