Raporty ESPI

09/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

16.03.2023 r.

08/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10.03.2023 r.

07/2023 Informacja o rozpoczęciu procesu połączenia spółek zależnych od Emitenta

07.03.2023 r.

06/2023 Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na rozpoczęcie procesu połączenia spółek zależnych

07.03.2023 r.

05/2023 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2022 rok

17.02.2023 r.

04/2023 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania oraz umowy kredytu dewizowego

13.02.2023 r.

03/2023 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

08.02.2023 r.

02/2023 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

30.01.2023 r.

01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

09.01.2023 r.