Raporty ESPI

49/2016 Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

31.12.2016 r. PDF • 388.84 KB

48/2016 Zmiana terminu przyjęcia strategii rozwoju Spółki

29.12.2016 r. PDF • 291.46 KB

47/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał

14.12.2016 r. PDF • 1154.6 KB

46/2016 Powołanie nowego Członka Zarządu SARE S.A.

08.12.2016 r. PDF • 534.27 KB

45/2016 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitent

07.12.2016 r. PDF • 429.98 KB

44/2016 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 3 kwartał 2016 roku

04.11.2016 r. PDF • 351.9 KB

43/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D spółki SARE S.A. do obrotu na rynku równoległym GPW

31.10.2016 r. PDF • 359.7 KB

42/2016 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

14.10.2016 r. PDF • 473.65 KB

41/2016 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

14.10.2016 r. PDF • 694.92 KB

40/2016 Zmiana systemu notowań Spółki

28.09.2016 r. PDF • 357.04 KB

39/2016 Korekta raportu ESPI 39/2016 - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie

23.09.2016 r. PDF • 655.51 KB

39/2016 Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie

22.09.2016 r. PDF • 661.88 KB

38/2016 Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

22.09.2016 r. PDF • 272.44 KB

37/2016 Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki

29.08.2016 r. PDF • 351.72 KB

36/2016 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 1 półrocze 2016 roku

16.08.2016 r. PDF • 290.35 KB

34/2016 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

15.06.2016 r. PDF • 147.7 KB

33/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 9 czerwca 2016 r.

09.06.2016 r. PDF • 250.41 KB

32/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 9 czerwca 2016 r.

09.06.2016 r. PDF • 950.22 KB

31/2016 Zawarcie umowy objęcia akcji serii D

09.06.2016 r. PDF • 209.05 KB

30/2016 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

07.06.2016 r. PDF • 289.24 KB

29/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

07.06.2016 r. PDF • 312.24 KB

28/2016 Złożenie oświadczenia przez Prezesa Zarządu o nie kandydowaniu na kolejną kadencję zarządu

07.06.2016 r. PDF • 208.3 KB

26/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 20 maja 2016 r.

20.05.2016 r. PDF • 249.36 KB

25/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 20 maja 2016 r.

20.05.2016 r. PDF • 731.49 KB

24/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

20.05.2016 r. PDF • 354.15 KB

23/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

18.05.2016 r. PDF • 133.08 KB

22/2016 Informacja o wypłacie z tytułu zrealizowanych opcji menadżerskich dla Członków Zarządu

13.05.2016 r. PDF • 133.12 KB

20/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SARE SA wraz z projektami uchwał

10.05.2016 r. PDF • 1916.8 KB

19/2016 Wniosek zarządu w sprawie podziału zysku netto

10.05.2016 r. PDF • 132.67 KB

18/2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

21.04.2016 r. PDF • 171.33 KB

17/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C

20.04.2016 r. PDF • 210.54 KB

16/2016 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA serii C

20.04.2016 r. PDF • 133.93 KB

15/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

19.04.2016 r. PDF • 1175.16 KB

14/2016 Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie

31.03.2016 r. PDF • 649.08 KB

13/2016 Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

31.03.2016 r. PDF • 133.24 KB

10/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 23 marca 2016

24.03.2016 r. PDF • 131.53 KB

10/2016 Korekta raportu o treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 23 marca 2016 r.

24.03.2016 r. PDF • 571.13 KB

12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 23 marca 2016 r.

24.03.2016 r. PDF • 339.48 KB

11/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

24.03.2016 r. PDF • 324.93 KB

08/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

24.02.2016 r. PDF • 799.74 KB

07/2016 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2015 rok

18.02.2016 r. PDF • 182.51 KB

06/2016 Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C

15.02.2016 r. PDF • 221.45 KB

05/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

11.02.2016 r. PDF • 184.34 KB

04/2016 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji SARE S.A. do obrotu na głównym rynku GPW

11.02.2016 r. PDF • 220.68 KB

03/2016 Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii C Spółki SARE S.A.

03.02.2016 r. PDF • 256.87 KB

02/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie oraz o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w kapitale zakładowym spółki.

02.02.2016 r. PDF • 261.65 KB

01/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

28.01.2016 r. PDF • 258.73 KB