Raporty ESPI

34/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

09.12.2022 r.

33/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

08.12.2022 r.

32/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

07.12.2022 r.

31/2022 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy oraz przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

16.11.2022 r.

30/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

16.11.2022 r.

29/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2022 roku

03.11.2022 r.

28/2022 Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

27.09.2022 r. PDF • 147.56 KB

27/2022 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej przez Emitenta

08.09.2022 r. PDF • 152.35 KB

26/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku

22.08.2022 r. PDF • 149.44 KB

25/2022 Likwidacja jednej ze spółek zależnych od Emitenta

28.07.2022 r. PDF • 125.57 KB

24/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

11.07.2022 r. PDF • 129.34 KB

23/2022 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

05.07.2022 r. PDF • 124.95 KB

22/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

23.06.2022 r. PDF • 149.4 KB

21/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

23.06.2022 r. PDF • 1003.31 KB

20/2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.

23.06.2022 r. PDF • 720.18 KB

19/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

26.05.2022 r. PDF • 172.14 KB

18/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

24.05.2022 r. PDF • 156.26 KB

17/2022 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów

17.05.2022 r. PDF • 147.76 KB

16/2022 Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej

17.05.2022 r. PDF • 146.98 KB

15/2022 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10.05.2022 r. PDF • 126.7 KB

14/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku.

29.04.2022 r. PDF • 140.02 KB

13/2022 Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

29.04.2022 r. PDF • 244.66 KB

12/2022 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2021 rok

06.04.2022 r. PDF • 159.58 KB

11/2022 Rezygnacja Prezesa Zarządu

31.03.2022 r. PDF • 133.95 KB

10/2022 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez Emitenta

17.03.2022 r. PDF • 145.69 KB

09/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

24.02.2022 r. PDF • 205.29 KB

08/2022 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.61 KB

07/2022 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

14.02.2022 r. PDF • 147.65 KB

06/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

04.02.2022 r. PDF • 205.36 KB

05/2022 Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

01.02.2022 r. PDF • 205.03 KB

04/2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 151.65 KB

03/2022 Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

28.01.2022 r. PDF • 136.71 KB

02/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

25.01.2022 r. PDF • 139.17 KB

01/2022 Rejestracja zmian Statutu Spółki

05.01.2022 r. PDF • 510.73 KB