Raporty ESPI

47/2017 Otrzymanie informacji o zmianie zawiadomienia dotyczącego porozumienia akcjonariuszy

27.12.2017 r. PDF • 345.04 KB

46/2017 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

18.12.2017 r. PDF • 346.48 KB

45/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

18.12.2017 r. PDF • 347.6 KB

44/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

18.12.2017 r. PDF • 347.85 KB

42/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia

15.12.2017 r. PDF • 350.5 KB

41/2017 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w spółce SARE SA

15.12.2017 r. PDF • 345.12 KB

40/2017 Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych

11.12.2017 r. PDF • 350.27 KB

39/2017 Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

31.10.2017 r. PDF • 343.58 KB

38/2017 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2017 roku.

31.10.2017 r. PDF • 345.21 KB

37/2017 Decyzja o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited

26.09.2017 r. PDF • 362.47 KB

35/2017 Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych

04.09.2017 r. PDF • 364.44 KB

34/2017 Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym

31.08.2017 r. PDF • 360.87 KB

33/2017 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za I półrocze 2017 roku.

02.08.2017 r. PDF • 362.3 KB

35/2016 Informacja o nie przekazywaniu odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz półrocznych w roku 2016.

28.07.2017 r. PDF • 345.59 KB

31/2017 Nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.

05.07.2017 r. PDF • 363.01 KB

30/2017 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.

23.06.2017 r. PDF • 363.61 KB

29/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 22 czerwca 2017 r.

22.06.2017 r. PDF • 335.82 KB

28/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 22 czerwca 2017 r.

22.06.2017 r. PDF • 444.27 KB

26/2017 Wybór biegłego rewidenta

19.06.2017 r. PDF • 363.32 KB

24/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.06.2017 r. PDF • 368.2 KB

22/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

08.06.2017 r. PDF • 367.47 KB

21/2017 Zawarcie listu intencyjnego

08.06.2017 r. PDF • 364.71 KB

20/2017 Pozytywna ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016

07.06.2017 r. PDF • 363.04 KB

19/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.

26.05.2017 r. PDF • 492.38 KB

18/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.

10.05.2017 r. PDF • 488.34 KB

17/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

08.05.2017 r. PDF • 488.43 KB

16/2017 Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2017 roku

08.05.2017 r. PDF • 531.34 KB

15/2017 Informacja o zmianie w szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok

17.03.2017 r. PDF • 536.89 KB

14/2017 Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok

07.03.2017 r. PDF • 530.74 KB

13/2017 Umowy istotne

01.03.2017 r. PDF • 544.1 KB

12/2017 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

03.02.2017 r. PDF • 529.87 KB

11/2017 Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy SARE na lata 2017-2019

31.01.2017 r. PDF • 2216.57 KB

10/2017 Polityka dywidendowa SARE S.A.

31.01.2017 r. PDF • 419.09 KB

9/2017 Nabycie znacznego pakietu akcji

27.01.2017 r. PDF • 1149.82 KB

8/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

27.01.2017 r. PDF • 386.32 KB

7/2017 Nabycie znacznego pakietu akcji

25.01.2017 r. PDF • 1424.49 KB

6/2017 Zmiana stanu posiadania

19.01.2017 r. PDF • 1170.56 KB

5/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 12 stycznia 2017 r.

12.01.2017 r. PDF • 528.51 KB

4/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

12.01.2017 r. PDF • 585.41 KB

3/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 12.01.2017 r

12.01.2017 r. PDF • 804.93 KB

1/2017 Otrzymanie zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

02.01.2017 r. PDF • 533.08 KB