Raporty ESPI

7/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.

13.02.2024 r. PDF • 146.05 KB

6/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

12.02.2024 r. PDF • 146.92 KB

5/2024 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

12.02.2024 r. PDF • 154.17 KB

4/2024 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy

08.02.2024 r. PDF • 145.06 KB

3/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

07.02.2024 r. PDF • 640.5 KB

2/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

23.01.2024 r. PDF • 159.12 KB

1/2024 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

19.01.2024 r. PDF • 136.79 KB