Raporty ESPI

15/2020 Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta

11.05.2020 r. PDF • 134.75 KB

14/2020 Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie poręczenia spłaty kredytu spółki zależnej

08.05.2020 r. PDF • 135.12 KB

13/2020 Powołanie Prezesa Zarządu od dnia 01.08.2020 r.

08.05.2020 r. PDF • 153.53 KB

12/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2020 roku

04.05.2020 r. PDF • 149 KB

11/2020 Uzupełnienie informacji o rezygnacji Prezesa Zarządu

01.05.2020 r. PDF • 126.03 KB

10/2020 Rezygnacja Prezesa Zarządu

30.04.2020 r. PDF • 146.33 KB

09/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

17.04.2020 r. PDF • 129.85 KB

08/2020 Zgoda Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. na przekształcenie spółki zależnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

14.04.2020 r. PDF • 153.09 KB

07/2020 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok

31.03.2020 r. PDF • 152.25 KB

06/2020 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego

25.03.2020 r. PDF • 137.06 KB

05/2020 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.

25.03.2020 r. PDF • 125.04 KB

04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

28.01.2020 r. PDF • 146.87 KB

03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

28.01.2020 r. PDF • 165.87 KB

02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta

10.01.2020 r. PDF • 133.82 KB

01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji

07.01.2020 r. PDF • 504.16 KB