Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcji

14.07.2011 r. PDF • 555.4 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

14.07.2011 r. PDF • 406.31 KB

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki SARE SA w dn. 27.06.2011r.?uzupełnienie o dane o podmiocie

28.06.2011 r. PDF • 393.91 KB

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki SARE SA w dn. 27.06.2011r.

28.06.2011 r. PDF • 393.41 KB

SARE SA_ wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

26.05.2011 r. PDF • 669.58 KB

SARE SA_ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26.05.2011 r. PDF • 359.58 KB

SARE SA - Projekty uchwał ZWZ 27.06.2011.pdf

26.05.2011 r. PDF • 228.66 KB

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

26.05.2011 r. PDF • 390.92 KB

SARE SA_struktura kapitału zakładowego

26.05.2011 r. PDF • 180.69 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

10.05.2011 r. PDF • 394.42 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

10.05.2011 r. PDF • 394.51 KB

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

10.05.2011 r. PDF • 395.32 KB

Zawiadomienie Tomasz Kusy

10.05.2011 r. PDF • 3440.6 KB

Zawiadomienie - Tomasz Pruszczyński

10.05.2011 r. PDF • 3372.66 KB

Zawiadomienie - Damian Rutkowski

10.05.2011 r. PDF • 3477.48 KB

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

04.04.2011 r. PDF • 395.98 KB

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

04.04.2011 r. PDF • 386.62 KB

Zawiadomienie_DR_1

04.04.2011 r. PDF • 3315.63 KB