Raporty ESPI

05/2021 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 r. PDF • 137.24 KB

04/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 r. PDF • 136.45 KB

3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

27.01.2021 r. PDF • 139.22 KB

02/2021 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 r. PDF • 135.42 KB

01/2021 Załącznik - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023

26.01.2021 r. PDF • 8830.71 KB

01/2021 Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.

26.01.2021 r. PDF • 159.46 KB