Raporty ESPI

44/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 04.11.2021 r.

04.11.2021 r. PDF • 159.47 KB

43/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

04.11.2021 r. PDF • 244.9 KB

42/2021 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 04.11.2021 r.

04.11.2021 r. PDF • 694.74 KB

41/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze trzy kwartały 2021 roku

02.11.2021 r. PDF • 159.04 KB

40/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2021 roku

26.10.2021 r. PDF • 139.16 KB

39/2021 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

26.10.2021 r. PDF • 155.85 KB

38/2021 Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej

22.10.2021 r. PDF • 135.59 KB

37/2021 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

15.10.2021 r. PDF • 154.98 KB

36/2021 Rejestracja spółki zależnej od Emitenta

13.10.2021 r. PDF • 133.97 KB

35/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

08.10.2021 r. PDF • 157.96 KB

34/2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

16.09.2021 r. PDF • 242.73 KB

33/2021 Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta

16.09.2021 r. PDF • 156.03 KB

32/2021 Zawiązanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Digitree Group

09.09.2021 r. PDF • 136.35 KB

31/2021 Informacja o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta umowy o dofinansowanie projektu

25.08.2021 r. PDF • 137.14 KB

30/2021 Powołanie Członka Zarządu Emitenta

25.08.2021 r. PDF • 180.09 KB

29/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

25.08.2021 r. PDF • 134.57 KB

28/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2021 roku

23.08.2021 r. PDF • 158.7 KB

27/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku

27.07.2021 r. PDF • 139.07 KB

Załącznik do raportu 26/2021

23.07.2021 r. PDF • 128.17 KB

26/2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki

23.07.2021 r. PDF • 156.11 KB

Załącznik do raportu 25/2021

22.07.2021 r. PDF • 80.64 KB

25/2021 Powołanie Członka Rady Nadorczej

22.07.2021 r. PDF • 133.83 KB

24/2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

21.07.2021 r. PDF • 121.03 KB

23/2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, numer 23/2021 i data raportu 14.07.2021 r.

15.07.2021 r. PDF • 120.78 KB

22/2021 Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej, data raportu 13.07.2021 r.

14.07.2021 r. PDF • 66.76 KB

21/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania, data raportu to 13.07.2021 r.

14.07.2021 r. PDF • 320.01 KB

20/2021 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, data raportu 13.07.2021 r.

14.07.2021 r. PDF • 121.02 KB

19/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

24.06.2021 r. PDF • 159.98 KB

18/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

24.06.2021 r. PDF • 1221.1 KB

17/2021 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży akcji

22.06.2021 r. PDF • 134.09 KB

12/2021/K Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

22.06.2021 r. PDF • 119.19 KB

16/2021 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

11.06.2021 r. PDF • 147.45 KB

15/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

28.05.2021 r. PDF • 166.77 KB

14/2021 Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

17.05.2021 r. PDF • 147.26 KB

13/2021 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu przedłużającego okres finansowania

11.05.2021 r. PDF • 147.28 KB

12/2021 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

10.05.2021 r. PDF • 122.9 KB

11/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

30.04.2021 r. PDF • 156.91 KB

10/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2021 roku

22.04.2021 r. PDF • 137.71 KB

09/2021 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

20.04.2021 r. PDF • 133.97 KB

08/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.

20.04.2021 r. PDF • 138.24 KB

7/2021 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok

06.04.2021 r. PDF • 161.96 KB

06/2021 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

04.03.2021 r. PDF • 136.39 KB

05/2021 Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

01.02.2021 r. PDF • 137.24 KB

04/2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym

29.01.2021 r. PDF • 136.45 KB

3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

27.01.2021 r. PDF • 139.22 KB

02/2021 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej

26.01.2021 r. PDF • 135.42 KB

01/2021 Załącznik - Strategia Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023

26.01.2021 r. PDF • 8830.71 KB

01/2021 Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.

26.01.2021 r. PDF • 159.46 KB